خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 8
بازديد ديروز: 65
بازديد کل: 63138
بروزرسانی: 8-6-1394
شرح وظایف واحد برنامه ریزی

 1. همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی مجموعه
 2. جمع‌آوري، تدوين‌و نگهداري‌ اطلاعات، مدارك، آمار و مصوبات‌ ومستندات ‌مربوط‌ به‌ حوزه برنامه ريزي
 3. ارزیابی عملکرد اجرای برنامه‌های عملیاتی واحدهای مختلف جهاد و ارایه گزارشات لازم جهت مراجع ذیصلاح
 4. همکاری و مشارکت در دریافت و بررسی برنامه ها و بودجه های پیشنهادی واحدها و انجام بررسي كارشناسي در خصوص موارد پيشنهادي
 5. جمع آوری، تنظیم و آماده سازی گزارشات برنامه و بودجه جهت انعکاس به مقامات مافوق
 6. تهيه و ارائه گزارشات عملكردي از ميزان جذب، تخصيص و هزينه كرد برنامه هاي بودجه اي واحدها، سازمانها و مراكز تابعه جهت ارائه به مقامات و مسئولين مربوطه
 7. بررسي اعتبارات درخواستي واحدها و تلفيق و هماهنگ ساختن بودجه هاي پيشنهادي واحدها
 8. همکاری و مشارکت در تهيه و تنظيم بودجه سالانه بر اساس نيازها و محورهاي فعاليت جهاد
 9. ارائه پيشنهاد درخصوص اصلاح سازوكارهاي بودجه ريزي جهاد
 10. تهيه و تدوين گزارش و تنگناهاي بودجه ريزي جهاد
 11. تهيه گزارش نتايج عملكرد بودجه اي جهاد و تعيين انحرافات بودجه اي (دوره‌اي‌ و موردي)
 12. تهيه و تدوين گزارش تحليلي از وضعيت شاخصهاي بودجه اي و برنامه اي جهاد
 13. مطالعه و بررسي و اظهار نظر در مورد قوانين و آئين نامه ها و تبصره هاي قانون بودجه و مصوبه هاي مربوطه جهاد
 14. همكاري با سازمانها، مراكز، موسسات و واحد هاي تابعه جهاد در امور و موضوعات بودجه ریزی
 15. تهیه و تنظیم گزارش برنامه بودجه سالانه جهاد و ارائه آن به مسئولین مافوق(دوره ای، موضوعی، سازمانی و ...)
 16. انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق

بازدید امروز: 2