خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 2
بازديد ديروز: 28
بازديد کل: 64686
بروزرسانی: 6-10-1394
پرسش و پاسخ

پاسخ سوالات مطروحه از سوی کارکنان

سوال : دغدغه همکاران در خصوص اینکه حق بیمه از اضافه کار کسر نمی گردد. (منظور کسور بازنشستگی)

پاسخ : باستناد ماده 74 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی عضو میانگین کلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی (حقوق رتبه و پایه، فوق العاده های شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده ویژه، فوق العاده سختی کار، فوق العاده های مشاغل مدیریتی و تفاوت تطبیق) در دو سال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی می باشد. لذا کسر بیمه بازنشستگی مشمول قانونی ندارد. شایان ذکر است باستناد بند 1 بخشنامه شماره 200/93/5271 مورخ 17/4/93 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مستند به مواد 59 قانون برنامه پنجم و 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی به آن کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دستگاههای اجرایی را ممنوع اعلام کرده است.

سوال : در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی هیچ اقدامی صورت نمی گیرد ؟

پاسخ : باستناد ماده 9 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی موسسه می تواند در قالب سهمیه ابلاغی از سوی وزارت اعضای قراردادی خود را با توجه به بندهای الف، ب، ج همین ماده مشروط به وجود پست سازمانی بلاتصدی و تصویب هیات امناء و طی مراحل گزینش تبدیل به پیمانی نمایید لذا تا زمانی که سهمیه استخدامی از سوی وزارت به دانشگاه اعلام نشده اقدامی در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی متصور نمی باشد.

سوال : در خصوص عدم احتساب سابقه شرکتی در قراردادها ؟

پاسخ : با توجه به اینکه شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه بعنوان بخش خصوصی محسوب می گردند بالتبع نیروهای این شرکتها نیز بعنوان کارمند دانشگاه محسوب نشده و شرکت بعنوان کارفرمای آنان تلقی می گردد بدین لحاظ سوابق بخش خصوصی در دوایر دولتی قابل لحاظ از بابت اعطای پایه و مزایای شغلی نمی باشد بدیهی است سوابق مذکور چنانچه فرد مشترک صندوق تامین اجتماعی باشد از بابت سنوات خدمتی در بازنشستگی قابل احتساب می باشد.

سوال : در خصوص لحاظ نمودن اضافه کاری بابت ورزش کارکنان؟

پاسخ : به هیات اجرایی منابع انسانی پیشنهاد گردیده است در صورت موافقت 10 ساعت سقف اضافه کار کارکنان بابت ورزش افزایش یابد.

سوال : در خصوص هزینه سفر کسانی که مسافرت نرفته اند ؟

پاسخ : در خصوص یارانه سفر هم باید گفت که اولاً برگزاری برنامه های جمعی و گروهی مابین کارکنان به عناوین مختلف از جمله مناسبتها و ورزش و سفر و ... امری توصیه شده در جهت همگرایی بوده و جزو برنامه ها و سیاستهای دانشگاه است همچنین با توجه به اینکه یارانه مذکور ویژه سال 93 نبوده و در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت و از طرفی امر بر این است که موارد متنوعی از امکانات از جمله گلگشت های خانوادگی و اجاره سوئیت و تورهای مسافرتی و ... طراحی و تعریف گردد لذا فرصت استفاده از یارانه مذکور برای همکاران ایجاد خواهد شد مضافاً اینکه هدف در پرداخت مذکور تشویق همکاران به سفر با لحاظ محدودیتهای اعتباری بوده است.

سوال : در خصوص بن های سه ماهه کارکنان که سالی یکبار پرداخت می گردد ؟

پاسخ : چنانچه مستحضرید محدودیت های اعتباری وجود دارد و این موضوع خاص این دنشگاه نمی باشد علی ایحال مدیریت نسبت به پرداخت بن های رفاهی نظر مساعد داشته و موضوع در هیات رئیسه مطرح و مصوب گردیده که ان شا ا... در صورت تامین اعتبار مبالغ بن های رفاهی نیز پرداخت خواهد شد.

بازدید امروز: 2