خانه :: اساتید :: اخبار

صفحات مرتبط

آمار سایت

بازديد امروز: 21
بازديد ديروز: 113
بازديد کل: 31852
قابل توجه همكاران محترم دانشگاهي
در مورد اطلاع هر گونه تغيير در افراد تحت تكفل و يا ازدواجاطلاعیه

( قابل توجه کلیه اعضای محترم هیاءت علمی و کارکنان محترم غیر هیاءت علمی دانشگاه )

نظر به برخورداری اعضای محترم هیاءت علمی و کارکنان محترم غیر هیاءت علمی دانشگاه از مزایای کمک هزینه عائلمندی و کمک هزینه اولاد دراحکام کارگزینی ، ضروری است بمحض هر گونه تغییر در وضعیت افراد تحت تکفل و یا خود اعضاء ( درصورت ازدواج ) مراتب به اداره کارگزینی دانشگاه اعلام گردد .

جدول تغییرات احکام کارگزینی درارتباط با کمک هزینه عائمندی و اولاد

تغییرات (2)

کمک هزینه های بلاعوض

تغییرات (1)

حکمی

عنوان تغییر

ردیف

 

پرداخت کمک هزینه بلاعوض ازدواج مطابق مقررات مربوطه

پرداخت کمک هزینه عائلمندی در احکام کارگزینی

ازدواج اعضاء

1

پرداخت کمک هزینه بلاعوض ازدواج فرزند مطابق مقررات مربوطه

قطع کمک هزینه اولاد در احکام کارگزینی

ازدواج فرزندان

2

------------------------

برقراری و پرداخت کمک هزینه اولاد

تولد اولاد

3

------------------------

قطع کمک هزینه عائله مندی در احکام کارگزینی

طلاق همسر

4

------------------------

برقراری و پرداخت کمک هزینه اولاد

طلاق فرزند اناث

5

پرداخت کمک هرینه بلاعوض فوت مطابق مقررات مربوطه

قطع کمک هزینه عائلندی یا اولاد در احکام کارگزینی

فوت همسر یا فرزندان

6

پرداخت کمک هزینه بلاعوض فوت مطابق مقررات مربوطه

------------------------

فوت پدر یا مادر تحت تکفل

7

------------------------

قطع کمک هزینه اولاد در حکم کارگزینی مگر با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل

رسیدن اولا ذکور به سن 20 سالکی

8

------------------------

قطع کمک هزینه اولاد در احکام کارگزینی

اشتغال هر یک از فرزندان ذکور یا اناث و پرداخت حق بیمه

9

 تذکر :

1-      بدیهی است اجرای هریک از تغییرات بعمل آمده در احکام کارگزینی با ارائه مدارک مربوطه امکان پذیر خواهد بود .

2-      تبعات ناشی از عدم اطلاع رسانی در خصوص ردیف های مربوطه جدول فوق الذکر بعهده خود اعضاء میباشد.

 

****************************************************************************

 

مدیریت  اداری و پشتیبانی


ارسال شده در مورخه: 24-9-1395