خانه :: اساتید :: اخبار

صفحات مرتبط

آمار سایت

بازديد امروز: 3
بازديد ديروز: 158
بازديد کل: 44941
راهنمای تلفن معاونت اداری مالی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت اداری-مالی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283080    
مسئول دفتر معاونت
محمدی - روح اله       
2332
انفورماتیک
موسوی - سیدحسن       
2730
برنامه ریزی
فلسفی - ابوسعید       
2758
انتشارات ساختمان مرکزی
مکی - سلمان       
2216
مدیریت اداری و پشتیبانی            نمابر: 33052755    
مدیر امور اداری و پشتیبانی
امامی - فرزانه       
2755
مسئول دفتر اداری و پشتیبانی
خدایی - رضا       
2755
   اداره کارگزینی            
رئیس اداره کارگزینی
خطیبی - حمید       
2325
کارشناس بازنشستگان و بیمه
خدایی - علی اکبر       
4466
مسئول حضور و غیاب
خدایی - مهناز       
2466
کارگزینی اعضای هیأت علمی(مهندسی و علوم انسانی)
پزشکی - طاهره        
2316
کارگزینی اعضای هیات علمی(کشاورزی و علوم)
اسکندری - لیلا       
2793
کارگزینی کارکنان
حاتمی - فاطمه       
2725
   اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی            
مسئول دبیرخانه مرکزی‏ و اتوماسیون اداری
باقری - خلیل       
2718
مسئول مراسلات پسنی
بیگدلی - حبیب اله       
2692
مسئول امور دفتری
سهرابی - فاطمه       
2315
   کارپردازی کل            
مسئول کارپردازی کل
شهامی - مسعود       
2558
مأمور خرید
قربانی - اکبر       
2445
   انبار کل            
مسئول انبار کل
سعادتی - علی       
4459
انباردار(1)
آقامحمدی - حسین       
4461
انباردار(2)
آدینه لو - جواد       
4462
متصدی انبار
ندرخانی - محمد       
4460
   اداره امور عمومی وپشتیبانی            
رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی
حیدری - قادر       
2352
مسئول خدمات
شهبازی - علی       
2305
مسئول نقلیه
سلامیان - حسین       
2237
مسئول سرویس کارکنان
آقامحمدی - داود       
2205
اتاق رانندگان
- - -       
2237
کارگاه مکانیکی
نجفی - اصغر       
4442
آژانس دانشگاه
- - -       
2555
کارشناس فضای سبز
صمیمی فرد - رضا       
2731
   اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی            
رئیس اداره ر رفاه
جعفری - محمود       
2457
کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی
نظری - زهرا       
2441
مهمانسرای اشراق
-- - --       
4440
مهد کودک
کابلی - ندا       
2420
مدیریت مالی            
مدیر مالی
سرداری - ماهرخ       
2727
مسئول دفتر و دبیرخانه مالی
بیات - نسرین       
2309
کارشناس امور قراردادها
اسکندری - علی       
2734
   اداره رسیدگی به اسناد            
رئیس اداره رسیدگی به اسناد
علاپور - مرتضی       
2308
کارشناس رسیدگی به اسناد (1)
موسوی - سیدمهدی       
2308
کارشناس رسیدگی به اسناد (2)
قهرمانی - محمدرضا        
2809
کارشناس رسیدگی به اسناد (3)
عزیزی - عبدالرضا       
2809
کارشناس رسیدگی به اسناد (4)
منتجبی - سعید       
2308
کارشناس رسیدگی به اسناد (5)
محمدی - رباب       
2308
بایگانی امور مالی
نظریان - ثریا       
2459
   اداره اعتبارات (دریافت و پرداخت)            
رئیس اداره دریافت و پرداخت
صیدی - نرگس       
2833
کارشناس دریافت و پرداخت
شهیدی - مهین       
2864
کارشناس حقوق و دستمزد
نورسینا - مریم       
2306
کارشناس حقوق و دستمزد
حسنی - معصومه       
2863
   واحد درآمد            
مسئول واحد درآمد
بابایی - عبدالرسول       
2439
   اداره اموال            
رئیس اداره اموال
نصیری - اکبر       
4238
کارشناس مسئول اموال
پارسا - کیوان       
4429
امین اموال (2)
خوئینی - محمود       
4237
امین اموال (3)
احمدی - منوچهر       
4237
مدیریت طرحهای عمرانی            نمابر: 2366    
مدیر طرحهای عمرانی
مقیمی - مهدی       
2366
دبیرخانه طرحهای عمرانی
حیدری - فاطمه       
2607
آرشیو
رحمانی - سعید       
2751
   اداره طرحهای عمرانی            
رئیس اداره طرحهای عمرانی
تاران - رضا       
2550
   اداره تأسیسات و نگهداری            
رئیس اداره تأسیسات و نگهداری
سیفی راد - داود       
2752
مسئول فاضلاب و پکیج تصفیه خانه
مسعودی مقدم - غلامرضا       
2720
مسئول برق و مخابرات
بیات - علی اکبر       
2333
مسئول تأسیسات
قدیمی - بهروز       
2321
صندوق معین            
مدیر عامل
قزلباش - رضا       
2535
رئیس هیئت مدیره
علاپور - مرتضی       
2308
عضو هیئت مدیره
جعفری - محمود       
2457
بازرس
رستمی - حسین       
4078