خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

انتخاب درس کار آموزی برای تابستان 97 درسامانه گلستان
قابل توجه دانشجویان محترماطلاعیه

دانشجویانی که باید درس کار آموزی رابرای تابستان 97 انتخاب نمایند

از تاریخ 97/02/24الی 97/02/27 می توانند اقدام به انتخاب واحد درسامانه گلستان نمایند

بعد از مهلت مقرر امکان انتخاب واحد وجود نخواهد داشت

آموزش دانشکده


ارسال شده در مورخه: 17-02-1397