خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 3
بازديد ديروز: 3
بازديد کل: 615
بروزرسانی: 4-7-1396
اطلاعیه های اداره اموال

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

تاریخ درج اطلاعیه : اول فروردین 1396

به اطلاع کلیه همکاران محترم دانشگاهی میرساند برنامه کنترل اموال از مورخ 1/2/1396 انجام خواهد شد لذا خواهشمند است ضمن همکاری با کارشناسان اداره اموال نسبت به رعایت توصیه های زیر اقدام فرمائید .

1 اموال در اختیار خود را قبل از مراجعه کارشناسان اموال دقیقا" کنترل نموده و در صورت هر گونه مغایرت نسبت به رفع آن شخصا" اقدام فرمائید .

2- در صورت وجود هر گونه کسری  بر اساس ماده قانونی اداره اموال برخورد خواهد شد .

3- همکاران گرامی بدون اطلاع اداره اموال حق جابجایی اموال را ندارند.

4- همکاران محترم می بایست هر گونه اموال بلاتصدی در محل کار خود را از طریق اداره اموال شناسایی و تحویل و تحول نمایند در صورت مشاهده اموال بلاتصدی در محل کار افراد ،  مطابق آئین نامه اموال اقدام خواهد شد .

5- در صورت هر گونه آسیب دیدگی اموال طبق ماده 14 آئین نامه اموال دولتی رفتار خواهد شد .

6- اموال غیر قابل استفاده را ( سالم غیر سالم ) به اداره اموال تحویل فرمائید .

7- قبل از تقاضای خرید هر گونه وسیله ای از اداره اموال استعلام و در صورت موجود نبودن اقدام نمائید .

8- بر اساس بند 6 فوق رعایت و اجرای مفاد آئین نامه نظام آراستگی الزامی می باشد .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

قابل توجه کلیه همکاران دانشگاهی

به اطلاع میرساند اداره اموال دانشگاه کلیه اموال دانشگاه را کنترل می نماید ، لذا ضروریست کلیه همکاران محترم قبل از کنترل نهایی توسط کارشناسان اداره اموال اقدام به کنترل اموال خود نمایند ، لازم به یاد آوریست کنترل اموال صد در صد به صورت شهودی انجام خواهد شد ، از همکاران گرامی  تقاضا میشود موارد ذیل را مطالعه فرمایند .

 1. اموال همانطور که سالم تحویل داده شده است  حد اقل بصورت ظاهر ی سالم تحویل گرفته خواهد شد
 2. همکاران حق جابجایی اموال اطاق ها ر ا ندارند
 3. اموالی که متعلق به شمانیست فوراً ازطریق اداره اموال صاحب آن را شناسایی وتحویل نمایید
 4. در صورت مشاهده اموال اشخاص دیگر در اطاقها یا آزمایشگاه باید پاسخگو باشید
 5. همکاران موظفند هنگام تغییر محل خدمت اموال محل فعلی را به جایگزین جدید تحویل نمایند در غیر اینصورت پاسخگو خواهند بود همچنین همکار جایگزین موظف است اموال آن محل را سالم تحویل بگیرد.
 6.  اموال مازاد  بر نیازخود را به اداره اموال تحویل دهید تا  از این طریق دربخشهای دیگر دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد.
 7. اموال غیر قابل استفاده را به اداره اموال تحویل نمایید تا فضای کاری شما را اشغال نکرده وموجب زیبایی فضای کاری شما شود.
 8. در صورت امکان تمام لوازم جانبی دستگاه های برقی مانند سیم های رابط ،cd نرم افزار و........  همراه دستگاه مربوطه تحویل نمایید.
 9. جهت دریافت فرم های اموال از سایت دانشگاه /معاونت اداری مالی /فرم ها وآئیین نامه ها  استفاده نموده بصورت کامل آنها را تکمیل نمایید.
 10. اموال خود را هر چند مدت بصورت کامل با بر چسب مربوطه کنترل نمایید ودر صورت مغایرت نسبت به رفع آن فوراً اقدام نمایید
 11. قبل از تقاضای خرید هر گونه وسیله ای از اداره اموال استعلام نموده در صورت مو جود نبودن اقدام نمایید.
 12.  در نگهداری اموال تحت اختیار خود بیشتراز اموال شخصی  دقت نمائید زیرا در قبال آن پاسخگو خواهید بود.
 13. ازاموال موجود خود  نهایت استفاده را نموده وقبل از استهلاک کامل از خرید ویا جایگزین نمودن آن پر هیز نمایید.
 14. درتکمیل تمام بند های  فرمهای اموال  خصوصا درج پلاک اموال وامضای آن دقت لازم رابعمل آورید ، هر گونه خدشه وقلم خوردگی آن را از درجه اعتبار ساقط می کند.
 15. با کار شناسان اداره اموال درکنترل اموال دانشگاه نهایت همکاری را داشته باشید .
 16. چنانچه اموالی را به خارج از دانشگاه جهت تعمیر یا ...... ارسال نموده اید نسبت به عودت آن نیزپیگیری لازم انجام  تا موجب فراموشی  نشود.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 در مورد زمان تحول کالا

دریافت اموال مستعمل و اسقاطی روزدوشنبه هرهفته از ساعت 10 الی 12 طبق فرم شماره 2 (فرم بر گشت کالا به اموال)  (این فرم در سایت دانشگاه  صفحه اداره اموال  فرم ها وآئین نامه ها قرار دارد ) با هماهنگی قبلی انجام می پذیرد. همکاران محترم پس از تکمیل  این فرم با هماهنگی امور عمومی واحد مربوطه نسبت به برگشت اموال اسقاطی ومستعمل اقدام نموده ورسید در یافت نمایند.قابل ذکر است هیچ گونه اموالی درمحل اداره اموال بدون فرم مربوطه وهما هنگی قبلی تحویل گرفته نمیشود .ضمنا توصیه می شود اموال قابل استفاده را  مستقیماً به دیگر همکاران متقاضی تحویل نمائید تا درزمان حمل و نقل  به انبارمو جب آسیب دیدگی نگردد.  

                                                                        اداره اموال دانشگاه

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

توصیه های اداره اموال به همکاران دانشگاهی

 1. در صورت هر گونه آسیب دیدگی اموال  طبق ماده 14 اداره اموال  رفتار و خسارت آن در یافت وامتیاز منفی لحظ خواهد شد.
 2. اموال همانطور که سالم تحویل داده شده است  حد اقل بصورت ظاهر ی سالم تحویل گرفته خواهد شد
 3. همکاران حق جابجایی اموال اطاق ها ر ا ندارند
 4. اموالی که متعلق به شمانیست فوراً ازطریق اداره اموال صاحب آن را شناسایی وتحویل نمایید
 5. در صورت مشاهده اموال اشخاص دیگر در اطاقها یا آزمایشگاه باید پاسخگو باشید
 6. همکاران موظفند هنگام تغییر محل خدمت اموال محل فعلی را به جایگزین جدید تحویل نمایند در غیر اینصورت پاسخگو خواهند بود همچنین همکار جایگزین موظف است اموال آن محل را سالم تحویل بگیرد.
 7.  اموال مازاد  بر نیازخود را به اداره اموال تحویل دهید تا  از این طریق دربخشهای دیگر دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد.
 8. اموال غیر قابل استفاده را به اداره اموال تحویل نمایید تا قضای کاری شما را اشغال نکرده وموجب زیبایی فضای کاری شما شود.
 9. در صورت امکان تمام لوازم جانبی دستگاه های برقی مانند سیم های رابط ،cd نرم افزار و........  همراه دستگاه مربوطه تحویل نمایید.
 10. جهت دریافت فرم های اموال از سایت دانشگاه /معاونت اداری مالی /فرم ها وآئیین نامه ها  استفاده نموده بصورت کامل آنها را تکمیل نمایید.
 11. اموال خود را هر چند مدت بصورت کامل با بر چسب مربوطه کنترل نمایید ودر صورت مغایرت نسبت به رفع آن فوراً اقدام نمایید
 12. قبل از تقاضای خرید هر گونه وسیله ای از اداره اموال سوال نموده در صورت مو جود نبودن اقدام نمایید.
 13.  در نگهداری اموال تحت اختیار خود بیشتراز اموال شخصی  دقت نمائید زیرا در قبال آن پاسخگو خواهید بود.
 14. ازاموال موجود خود  نهایت استفاده را نموده وقبل از استهلاک کامل از خرید ویا جایگزین نمودن آن پر هیز نمایید.
 15. درتکمیل تمام بند های  فرمهای اموال  خصوصا درج پلاک اموال وامضای آن دقت لازم رابعمل آورید هر گونه خدشه وقلم خوردگی آن را از درجه اعتبار ساقط می کند.
 16. با کار شناسان اداره اموال درکنترل اموال دانشگاه نهایت همکاری را داشته باشید به بهترین اطاق یا آزمایشگاهی که در حفظ اموال و چینش اموال وزیبایی وآراستگی محیط کاری و تحویل اموال مازاد وتحویل اموال بلا تصدی  نهایت دقت راداشته باشد مورد تشویق قرار خواهد گرفت..
 17. چنانچه اموالی را به خارج از دانشگاه جهت تعمیر یا ...... ارسال نموده اید نسبت به عودت آن نیزپیگیری لازم انجام  تا موجب فراموشی  نشود.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

بسمه تعالی

 در خصوص مخدوش بودن فرمها

با توجه به اینکه کلیه فرم ها و حواله های اموال جزء اسناد مالی محسوب میشود، لذا مواردی از قبیل، قلم خوردگی، مخدوش بودن ، ناخوانا بودن ، مشخص نبودن محل استقرار و عدم ثبت تاریخ و شمارۀ حوزه مربوطه -  این اداره را در ثبت و تکمیل اطلاعات دچار مشکل می نماید، بدیهی است حواله های ناقص قابل ثبت نمی باشند.

لذا خواهشمند است در تکمیل حواله های تغییر و تحول ، خروج اموال ، برگشت کالا به اموال و حوالۀ درخواست اموال از انبار دقت لازم بعمل آید.

اداره اموال دانشگاه

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

 

 

بازدید امروز: 2