خانه :: اساتید :: اخبار
فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی
فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان (13-9-1396) ادامه خبر
گزارش عملکرد سال95 و برنامه عملیاتی سال96 کارگروه آپفن
گزارش عملکرد سال95 و برنامه عملیاتی سال96 کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش و فناوری (13-9-1396) ادامه خبر
تشکیل کمیته فنی تعیین نیازهای پژوهش و فناوری
تشکیل کمیته فنی تعیین نیازهای پژوهش و فناوری دستگاه های اجرایی استان (13-9-1396) ادامه خبر

تماس با ما

آدرس: زنجان، دانشگاه زنجان، دبیرخانه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان

 

تلفن: 33052744 (24) 98+

33052676 (24) 98+

فکس: 32283081 (24) 98+

پست الکترونیک: apfan[at]znu.ac.ir