خانه :: اساتید :: اخبار
اعلام نتایج ارزیابی پیشنهاده‌های فراخوان (3)
نتایج ارزیابی پیشنهاده‌های واصله برای یک سوم باقیمانده اولویت‌های پژوهشی و فناوری دستگاه‌های اجرایی استان 1396 (23-12-1396) ادامه خبر
فراخوان (3) ارائه پیشنهاده براي اولویت‌هاي پژوهشی
فراخوان (3) ارائه پیشنهاده براي اولویت‌هاي پژوهشی و فناوري دستگاه‌هاي اجرایی استان زنجان در سال 1396 انجام شد (23-10-1396) ادامه خبر
اعلام نتایج ارزیابی پیشنهاده‌های فراخوان (1)
نتایج ارزیابی پیشنهاده‌های واصله برای دو سوم از اولویت‌های پژوهشی و فناوری فراخوان (1) اعلام شد (20-10-1396) ادامه خبر
فراخوان (1 و 2) طرح های پژوهشی
فراخوان (1 و 2) انتخاب مجریان طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان (13-9-1396) ادامه خبر

تماس با ما

آدرس: زنجان، دانشگاه زنجان، دبیرخانه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان

 

تلفن: 33052744 (24) 98+

33052676 (24) 98+

فکس: 32283081 (24) 98+

پست الکترونیک: apfan[at]znu.ac.ir