خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-صورتجلسات کارگروه تخصصی آپفن --> سال 1396
 تاریخ بروز رسانی: 24-8-1396  
صورتجلسات کارگروه تخصصی آپفن --> سال 1395
 تاریخ بروز رسانی: 24-8-1396  
آیین نامه ها و شیوه نامه ها
 تاریخ بروز رسانی: 21-8-1396  
وظایف کارگروه تخصصی آپفن
 تاریخ بروز رسانی: 21-8-1396  
ساختار کارگروه تخصصی آپفن
 تاریخ بروز رسانی: 20-8-1396  

تماس با ما

آدرس: زنجان، دانشگاه زنجان، دبیرخانه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان

 

تلفن: 33052744 (24) 98+

33052676 (24) 98+

فکس: 32283081 (24) 98+

پست الکترونیک: apfan[at]znu.ac.ir