خانه :: اساتید :: اخبار
برگزاری جلسات دوم و سوم کارگروه آپفن
جلسات دوم و سوم کارگروه تخصصی آپفن در تاریخ‌های 97/8/15 و 97/8/23 برگزار شد. (17-9-1397) ادامه خبر
برگزاری جلسات کمیته کارشناسی کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری
کمیته کارشناسی کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری (آپفن) پیرو مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه.. (6-9-1397) ادامه خبر

تماس با ما

آدرس: زنجان، دانشگاه زنجان، دبیرخانه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان

 

تلفن: 33052676 (24) 98+

32283099 (24) 98+

فکس: 32283098 (24) 98+

پست الکترونیک: apfan[at]znu.ac.ir