خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 21-7-1397
آیین نامه ها و شیوه نامه ها

 سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395) 

سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور - 1388

نقشه جامع علمی کشور- 1389

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - 1393

آیی‏ن نامه شورای برنامه‏ ریزی و توسعه و کارگروه های تخصصی ذیل شورای استان زنجان - 1394

دستورالعمل اجرایی ماده 56

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 56

دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه‏‏ های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی (1396)

بند 21 دستورالعمل بودجه استانی (1396)

قانون بودجه 1397

ضوابط اجرایی قانون بودجه (1397)

آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه 97

بند (ح) و (ط) تبصره (9) قانون بودجه 97

پیوست 3 قانون بودجه 1397

پیوست 4-1 قانون بودجه 1397

پیوست 4-2 قانون بودجه 1397

دستورالعمل اجرایی بند (ح) تبصره (9) بودجه 97

صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارجاع کارها

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 2