خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 13-11-1397
دستگاه XRD

 

خدمات قابل ارائه

  • تهیه طیف  و الگوی پراش، تعیین اندیسهای میلر و ...
  • شناسایی فاز یا هرنوع کانی در سنگ، خاک، موتد معدنی و ....
  • ارائه مشخصات بلوری نمونه
  • تعیین درصد فازی به صورت نیمه کمی
  • تعیین اندازه بلورکها در شرایط ویژه از روش دبای شرر
  • تعیین آمورف یا کریستالی بودن نمونه
  • بررسی ترکیب شیمیایی نمونه 

فرم استفاده از خدمات XRD

نمونه ایی از طیف های دستگاه XRD

 

بازدید امروز: 2