خانه :: اساتید :: اخبار
جشنواره مستند 60 ثانیه ای دانشجویی
با استفاده از تلفن همراه  (9-2-1396)

معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند:
مسابقه طرح ها و ایده های خلاق دانشجویی  (9-2-1396)

انجمن علمی فناوری نانو برگزار می کند:
کارگاه تیپ شناسی شغلی  (9-2-1396)

معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند:
انتخابات شورای مرکزی کانون های فرهنگی  (6-2-1396)

ظرفیت جدید جهت ثبت نام اردوی نمایشگاه کتاب تهران
ویژه دانشجویان دانشگاه زنجان  (4-2-1396)

انجمن علمی برق برگزار می کند:
نشست های هفتگی گروه برق  (3-2-1396)آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -