خانه :: اساتید :: اخبار

انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی برگزار کرد؛
بازدید از پالایشگاه نفت سپاهان  (24-9-1397)

انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق برگزار می کند؛
سمینار معرفی گرایش های مهندسی برق  (24-9-1397)

انجمن علمی دانشجویی ترویج و ارتباطات ، توسعه روستایی دانشگاه زنجان
کارگاه آموزشی " آشنایی با نحوه ی تهیه ی طرح توجیهی "  (24-9-1397)
آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -