خانه :: اساتید :: اخبار
انجمن علمی دانشجویی آمار با همکاری گروه آمار برگزار می کند:
سخنرانی دکتر محمدزاده به مناسبت گرامیداشت "روز آمار و برنامه ریزی"  (29-7-1398)

انجمن علمی دانشجویی صنایع غذایی برگزار می کند:
سلسله جلسات فیموتایم "صنایع گوشت و شیلات"  (29-7-1398)

انجمن علمی دانشجویی جغرافیا برگزار می کند:
مراسم معارفه ی دانشجویان جدیدالورود جغرافیا  (28-7-1398)آرشیو ماهانه اخبار

    -
    -
    -
    -
    -