خانه :: اساتید :: اخبار
مصوبه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان
پرداخت وام کمک هزینه سفر برای پیاده روی اربعین  (22-7-1397)


انجمن علمی دانشجویی شیمی برگزار می کند
برگزاری مراسم معارفه ورودی های جدید  (21-7-1397)

انجمن علمی دانشجویی معماری برگزار می کند
کارگاه آموزشی طراحی چهره  (21-7-1397)

انجمن علمی دانشجویی فلسفه برگزار می کند
کارگاه مدرنیسم و پست مدرنیسم  (21-7-1397)

انجمن علمی دانشجویی علوم دامی برگزار می کند
برگزاری مراسم معارفه ورودی های جدید  (21-7-1397)آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -