خانه :: اساتید :: اخبار
انجمن علمی فلسفه با همکاری انجمن علمی ادبیات فارسی برگزار می کند؛
به مناسبت بزرگداشت سعدی سمینار :فقر و غنا در اندیشه سعدی  (28-1-1398)

انجمن علمی دانشجویی فلسفه برگزار می کند؛
اکران و نقد فیلم سینمایی " 12مرد خشمگین "  (28-1-1398)

انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه زنجان برگزار می کند؛
پنجمین همایش "من،زمین،بهار" این فصل (( محیط زیست در ادبیات ))  (27-1-1398)

انجمن علمی دانشجویی آمار با همکاری گروه آمار برگزار می کند:
سخنرانی دکتر محمود راهب قمصری با موضوع"تاریخچه و آینده علم آمار و کاربردهای آن در علم پزشکی"  (25-1-1398)آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -