خانه :: اساتید :: اخبار
انجمن علمی دانشجویی گیاهپزشکی برگزار می کند:
مسابقه عکاسی علمی-دانشجویی  (13-9-1398)

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی برگزار می کند:
کارگاه علمیpcrو الکتروفوزDNAهمراه با طراحی پرایمر  (13-9-1398)انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی خاک برگزار می کند:
مسابقه کتابخوانی به مناسبت " گرامیداشت روز جهانی خاک "  (11-9-1398)

انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی صنایع غذایی برگزار می کند:
سمینار با موضوع " بررسی ایمنی زیستی و ریسک تراریخته در صنایع نوشیدنی های گازدار "  (11-9-1398)آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -