خانه :: اساتید :: اخبار
اولین دوره ارائه پوستر درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکی
انجمن علمی مهندسی برق با همکاری گروه مهندسی برق برگزار می کند  (2-3-1396)

کانون نسل باران:
برنامه کنسل شد  (2-3-1396)

انجمن علمی مهندسی مکانیک برگزار می کند:
مسابقه بزرگ بالهای کاغذی (ساخت وپرتاپ موشک)  (26-2-1396)

انجمن علمی زبان وادبیات فارسی برگزار می کند:
سلسله نشست های سعدی شناسی  (25-2-1396)

انجمن علمی برق برگزار می کند:
سومین نشست هفتگی با موضوع کنترل وابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی  (24-2-1396)

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا برگزار می کند:
همایش «نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب »  (18-2-1396)آرشیو ماهانه اخبار

    -
    -