خانه :: اساتید :: اخبار
انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد برگزار می کند
معارفه دانشجویان جدیدالورود مهندسی مواد  (24-7-1397)

انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی برگزار می کند
دوره آموزش نرم افزار پایتون "مقدماتی"  (24-7-1397)

مصوبه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان
پرداخت وام کمک هزینه سفر برای پیاده روی اربعین  (22-7-1397)

انجمن علمی دانشجویی معماری برگزار می کند
کارگاه آموزشی طراحی چهره  (21-7-1397)

انجمن علمی دانشجویی علوم دامی برگزار می کند
برگزاری مراسم معارفه ورودی های جدید  (21-7-1397)آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -