خانه :: اساتید :: اخبار
انجمن علمی مهندسی معدن برگزار می کند:
معارفه دانشچویان جدید الورود (کارشناسی وارشد)  (25-7-1396)

چهارمین سوگواره ملی سفر تا صفر
بخشهای سوگواره پژوهشی -ادبی -هنری  (24-7-1396)

انجمن علمی حقوق برگزار می کند:
معارفه دانشجویان جدید الورود  (22-7-1396)

انجمن علمی ریاضی برگزار می کند:
مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود ریاضی دانشجویان ورودی مهر96  (18-7-1396)

کانون خیریه مهر برگزار می نماید:
ایستگاه سلامت مهر  (15-7-1396)

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان برگزار میکند:
مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود مهندسی مکانیک و صنایع  (15-7-1396)آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -