خانه :: اساتید :: اخبار
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می کند:
مسابقه طرح ها و ایده های خلاق دانشجویی  (25-12-1395)

ششمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران
مهلت ثبت نام :21 فروردین ماه 96  (18-12-1395)

سلسله نشست های ای عشق مدد کن که به سامان برسیم
با عنوان: ازدواج حواس جمع می خواهد  (14-12-1395)

انجمن علمی علوم خاک برگزار می کند
نمایشگاه تراریوم کاکتوس به مناسبت هفته منابع طبیعی  (11-12-1395)

همایش تخصصی:
همایش تخصصی تهدیدات اکولوژیک آبزیان مهاجم با تاکید بر تیلاپیا  (9-12-1395)

انجمن اسلامی دانشجویان برگزار می کند:
ناسیونالیسم راه یا بیراهه؟با حضور استاد مصطفی ملکیان  (8-12-1395)آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -