خانه :: اساتید :: اخبار
گروه حقوق وانجمن علمی حقوق دانشگاه زنجان برگزار می کند
نخستین نشست از سلسله سخنرانی های دانشجویی  (18-9-1396)

انجمن علمی زبان وادبیات فارسی برگزار می کند:
سلسله نشست های مولوی پژوهی  (14-9-1396)

انجمن علمی مدیریت صنعتی برگزار می کند:
کارگاه آموزشی کار با فتوشاپ  (14-9-1396)

انجمن علمی مدیریت صنعتی برگزار می کند:
سمینار تحلیل ارتباط مزاج شناسی ومدیریت  (14-9-1396)

ویژه برنامه گرامیداشت روز دانشجو
مناظره نمایندگان تشکلهای دانشگاه زنجان دوشنبه ساعت 15 سالن غدیر  (12-9-1396)

سومین جشنواره انتخاب دانشجویان پژوهشگر برتر
ویزه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ودکتری  (11-9-1396)آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -