خانه :: اساتید :: اخبار
انجمن علمی مکانیک برگزار می کند
کارگاه یکروزه آموزشی شبیه سازی عددی تجهیزات دوار  (17-9-1395)

انجمن علمی هنر برگزار می کند
مسابقه مرحله دوم ایده واجرا  (17-9-1395)

انجمن علمی آمار برگزار می کند
مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید آمار  (15-9-1395)

انجمن علمی ریاضی برگزار می کند
فراخوان مقاله به مناسبت هفته پژوهش  (15-9-1395)

انجمن علمی مدیریت بازرگانی برگزار می کند
مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود رشته مدیریت بازرگانی  (15-9-1395)

انجمن علمی زبان وادبیات فارسی برگزار می کند
سلسله نشستهای حافظ شناسی با حضور اساتید برجسته دانشگاه  (15-9-1395)


آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -