خانه :: اساتید :: اخبار
همایش تخصصی:
همایش تخصصی تهدیدات اکولوژیک آبزیان مهاجم با تاکید بر تیلاپیا 

همایش تخصصی تهدیدات اکولوژیک آبزیان مهاجم با تاکید بر تیلاپیا

مهمترین خصوصیت آبزیان مهاجم همچون تیلاپیا نسبت به گونه‏های ارزشمند بومی در هر کشوری، داشتن زیر گونه‏ ها و مقاومت زیاد آنان نسبت به انواع بیماری‏ها، ‏‏همه چیزخواری، طول عمر بالا، بلوغ جنسی زود هنگام، چند بار تخم‏ ریزی در هر دوره تولیدمثلی، حفاظت از تخمک توسط دهان والدین است.

از آنجایی که تقریبا راهکار کنترلی موفقی برای مدیریت اکوسیستم‏ های آسیب دیده وجود ندارد و نه تنها قابلیت تخریب اکولوژیکی اکوسیستم‏ ها توسط این گونه بالاست بلکه از نظر بهداشتی نیز، گزارش‏ هایی از ناسالم بودن آن موجود است، لذا معرفی آن به بهانه‏ توسعه صنعت آبزی‏ پروری یا افزایش سرانه مصرف ماهی در هر نقطه از کشور با تهدیداتی همراه است.


ارسال شده در مورخه: 9-12-1395