خانه :: اساتید :: اخبار
سلسله نشست های ای عشق مدد کن که به سامان برسیم
با عنوان: ازدواج حواس جمع می خواهدسلسله نشست های ای عشق مدد کن که به سامان برسیم

با عنوان: ازدواج حواس جمع می خواهد

با حضور حجت الاسلام شهاب مرادی

زمان: سه شنبه 17 اسفند- ساعت 15

مکان: سالن غدیر


ارسال شده در مورخه: 14-12-1395