خانه :: اساتید :: اخبار
اکران فیلم ماجرای نیم روز در دانشگاه زنجان
یکشنبه سوم اردیبهشت ماه ساعت 15 سالن غدیراکران فیلم ماجرای نیم روز در دانشگاه زنجان یکشنبه سوم اردیبهشت ماه ساعت 15سالن غدیر به دوستان خود اطلاع رسانی کنید... بلیط فروشی در جهاددانشگاهی مبلغ بلیط 3000تومان

ارسال شده در مورخه: 29-1-1396