خانه :: اساتید :: اخبار
انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان برگزار میکند:
مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود مهندسی مکانیک و صنایعانجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان برگزار میکند:

مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود مهندسی مکانیک و صنایع

17 مهرماه

سالن سهروردی

ساعت 12

 

کانال تلگرامی انجمن: @ZnuMechanic


ارسال شده در مورخه: 15-7-1396