خانه :: اساتید :: اخبار
کانون تئاتر دانشگاه زنجان برگزار می کند:
نمایشنامه خوانی قوی ترنمایشنامه خوانی " قوی تر "
نویسنده: آگوست استریندبرگ
کارگردان: کیانا محمدی
نقش خوان: مریم ولی خانی
دوشنبه ۲۲ آبان در سه سانس در پلاتو کانون تئاتر
ساعات اجرا: ۱۲، ۱۲:۳۰، ۱۳
کانون تئاتر دانشگاه زنجان


ارسال شده در مورخه: 21-8-1396