خانه :: اساتید :: اخبار
انجمن علمی زبان انگلیسی دانشگاه زنجان برگزار می کند:
جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود مترجمی وادبیات انگلیسی
ارسال شده در مورخه: 22-8-1396