خانه :: اساتید :: اخبار
انجمن علمی دانشجویی صنایع غذایی دانشگاه زنجان برگزار می کند
سمینار " آشنایی با صنعت گلوکز،نشاسته و مشتقات آن"، زمان: ساعت 12:15 سالن دانشکده ی کشاورزیسلسله جلسات آشنایی با صنعت غذا

سمینار " آشنایی با صنعت گلوکز،نشاسته و مشتقات آن"

سخنران : مهندس عرب زاده

سه شنبه 25 اردیبهشت97 ساعت 12:15


ارسال شده در مورخه: 24-02-1397