خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 49
بازديد ديروز: 179
بازديد کل: 239492
بروزرسانی: 6-7-1396
قوانین و آئین نامه های تحصیلات تکمیلی

قوانین و آیین نامه های تحصیلات تکمیلی
آئین نامه دکتری دانشجویان ورودی سال 1395 و بعد از آن دریافت فایل
شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی کوتاه مدتدر داخل و خارج از کشور   دریافت فایل
آئین نامه کارشناسی ارشد سال   94 - شامل دانشجویان ورودی 94 و به بعد دریافت فایل
دستورالعمل تهیه و تدوین پایان نامه دریافت فایل
دستورالعمل آئین نامه کارشناسی ارشد سال 94  - شامل دانشجویان ورودی 94 و به بعد دریافت فایل
آئین نامه دوره کارشناسی ارشد - شامل دانشجویان ماقبل ورودی 94 دریافت فایل
 راهنماي پژوهشي دانشجويان دکترا در حوزه تحصيلات تكميلي - به انضمام فرمهاي مندرج در رساله و فرمهاي پژوهشي دریافت فایل
 آئین نامه دکتری دانشجویان ورودی سال 1395 و بعد از آن دریافت فایل
فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی دریافت فایل
فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی دریافت فایل
کاربرگ مشخصات دانشجو دریافت فایل

بازدید امروز: 4