خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 23
بازديد ديروز: 190
بازديد کل: 326856
بروزرسانی: 23-8-1395
سرفصل رشته های تحصیلات تکمیلی

 

دانشکده علوم
گروه آموزشي مقطع رشته تحصيلي نام سرفصل
آمار كارشناسي ارشد ناپيوسته آماررياضي 12-12-04-02
رياضي كارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي كاربردي 12-16-04-02
رياضي كارشناسي ارشد ناپيوسته ریاضی محض کاربردی 12-16-04-03
رياضي كارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي محض_گرايش آناليز 12-16-04-07
رياضي كارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي محض_گرايش جبر 12-16-04-08
رياضي كارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي محض_گرايش هندسه 12-16-04-09
رياضي دكترا رياضي _گرايش جبر 12-16-05-10
رياضي دكترا رياضي كاربردي 12-16-05-11
رياضي دكترا رياضي گرايش هندسه 12-16-05-14
رياضي دكترا رياضي محض_گرايش آناليز 12-16-05-15
زمين شناسي كارشناسي ارشد ناپيوسته زمين شناسي _پترولوژي 12-17-04-02
زمين شناسي كارشناسي ارشد ناپيوسته زمين شناسي _چينه نگاري و ديرينه شناسي 12-17-04-03
زمين شناسي كارشناسي ارشد ناپيوسته زمين شناسي اقتصادي 12-17-04-04
زيست شناسي كارشناسي ارشد ناپيوسته زيست شناسي علوم جانوري_بيوسيستماتيك جانوري 12-14-04-02
زيست شناسي كارشناسي ارشد ناپيوسته زيست شناسي علوم گياهي_فيزيولوژي گياهي 12-14-04-03
زيست شناسي كارشناسي ارشد ناپيوسته زيست شناسي_بيوشيمي 12-14-04-04
شيمي كارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي كاربردي 12-13-04-03
شيمي كارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي_شيمي آلي 12-13-04-04
شيمي كارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي_شيمي پليمر 12-13-04-05
شيمي كارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي_شيمي تجزيه 12-13-04-06
شيمي كارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي_شيمي فيزيك 12-13-04-07
شيمي كارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي_شيمي معدني 12-13-04-08
شيمي كارشناسي ارشد ناپيوسته علوم وفناوري نانو_نانوشيمي 12-13-04-09
شيمي دكترا شيمي_شيمي آلي 12-13-05-10
شيمي دكترا شيمي_شيمي آلي زمينه پليمر 12-13-05-11
شيمي دكترا شيمي_شيمي تجزيه 12-13-05-12
شيمي دكترا شيمي_شيمي فيزيك 12-13-05-13
شيمي دكترا شيمي_شيمي معدني 12-13-05-14
فيزيك كارشناسي ارشد ناپيوسته علوم وفناوري نانوفیزیک نانوساختارها 12-15-04-03
فيزيك كارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيك ـ گرايش حالت جامد 12-15-04-04
فيزيك كارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيك ـ گرايش هسته اي 12-15-04-05
فيزيك كارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيك گرايش اتمي وملكولي 12-15-04-06
فيزيك كارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيك_گرايش فيزيك نجومي 12-15-04-10
فيزيك دكترا فيزيك 12-15-05-11
فيزيك دكترا فيزيك ـ گرايش حالت جامد 12-15-05-12
فيزيك دكترا فيزيك ـ گرايش هسته اي 12-15-05-13
فيزيك دكترا

فیزیک- گرایش اتمی و مولکولی

12-15-05-19
فيزيك دكترا فيزيك_گرايش فيزيك نجومي 12-15-05-21
فيزيك دكترا فيزيك_گرايش ماده چگال 12-15-05-22
فيزيك دكترا علوم و فنآوری نانوفیزیک نانو ساختارها 12-15-05-25
محيط زيست كارشناسي ارشد ناپيوسته علوم محيط زيست 12-19-04-01
دانشکده علوم انسانی 
گروه آموزشي مقطع رشته تحصيلي نام سرفصل
الهيات ـ تاريخ تمدن وملل اسلام كارشناسي ارشد ناپيوسته تاريخ _ تاريخ ايران اسلامي دریافت سرفصل
الهيات ـ تاريخ تمدن وملل اسلام كارشناسي ارشد ناپيوسته تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي دریافت سرفصل
الهيات ـ تاريخ تمدن وملل اسلام كارشناسي ارشد ناپيوسته الهیات و معارف اسلامی_ تاريخ وتمدن ملل اسلامي 13-28-04-03
تربيت بدني وعلوم ورزشي كارشناسي ارشد ناپيوسته تربيت بدني و علوم ورزشي گرایش فيزيولوژي ورزشي 13-20-04-05
روانشناسي كارشناسي ارشد ناپيوسته روانشناسي عمومي 13-24-04-02
زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته زبان وادبيات فارسي 13-16-04-02
زبان وادبيات فارسي دكترا زبان وادبيات فارسي 13-16-05-03
علوم اقتصادي كارشناسي ارشد ناپيوسته علوم اقتصادي 13-33-04-01
فلسفه كارشناسي ارشد ناپيوسته اخلاق_گرايش فلسفه اخلاق دریافت سرفصل
فلسفه كارشناسي ارشد ناپيوسته الهيات ومعارف اسلامي_فلسفه وكلام اسلامي دریافت فایل
فلسفه كارشناسي ارشد ناپيوسته فلسفه دين 13-19-04-04
فلسفه دكترا فلسفه و كلام اسلامي دریافت فایل
مترجمي زبان انگليسي كارشناسي ارشد ناپيوسته آموزش زبان انگليسي 13-23-04-02
مديريت و حسابداری كارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني 13-30-04-02
مديريت و حسابداری كارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين المللي 13-30-04-03
مديريت و حسابداری كارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي 13-30-04-04
مديريت  و حسابداری كارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني گرايش بازاریابی 13-30-04-05
مدیریت و حسابداری کارشناسی ارشد ناپیوسته مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 13-30-04-06
مديريت و حسابداري كارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسلامي 13-21-04-01
دانشکده کشاورزی
گروه آموزشي مقطع رشته تحصيلي نام سرفصل
باغباني كارشناسي ارشد ناپيوسته

 مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی گرايش فیزیولوژی و اصلاح

گیاهان دارویی،ادويه اي و عطری

11-14-04-02
باغباني كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي - علوم باغباني گرايش فیزیولوژی و اصلاح درختان ميوه 11-14-04-03
باغباني كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي _ علوم باغباني گرايش فیزیولوژی و اصلاح سبزیها 11-14-04-04
باغبانی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسي كشاورزي _ علوم باغباني گرايش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی 11-14-04-06
باغبانی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسي كشاورزي _ علوم باغباني گرايش فیزیولوژی و افنآوری پس از برداشت محصولات باغبانی 11-14-04-07
باغباني كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي _ علوم باغباني گرايش فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی 11-14-04-05
باغباني دكترا علوم باغباني گرایش گياهان زينتي 11-14-05-09
باغباني دكترا علوم باغباني گرایش فيزيولوژي واصلاح درختان ميوه 11-14-05-08
ترويج و آموزش كشاورزي كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي-توسعه روستايي 11-13-04-02
ترويج و آموزش كشاورزي كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي_ترويج وآموزش كشاورزي 11-13-04-03
ترويج و آموزش كشاورزي دكترا مهندسي كشاورزي_ترويج وآموزش كشاورزي 11-13-05-05
ترويج و آموزش كشاورزي دكترا مهندسي كشاورزي-توسعه کشاورزی 11-13-05-06
خاكشناسي كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي _علوم خاك گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك 11-16-04-03
خاكشناسي كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي علوم خاك_گرايش پيدايش رده بندي وارزيابي خاك 11-16-04-04
خاكشناسي كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي_ علوم خاك گرايش فيزيك وحفاظت خاك 11-16-04-05
خاکشناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کشاورزی- علوم خاک گرایش بیولوژی و تکنولوژی خاک 11-16-04-06
خاكشناسي دكترا علوم خاك پيدايش و رده بندي وارزيابي خاك 11-16-05-09
خاكشناسي دكترا علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك 11-16-05-07
خاكشناسي دكترا علوم خاك فيزيك و حفاظت خاك 11-16-05-08
زراعت و اصلاح نباتات كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي-زراعت 11-11-04-03
زراعت و اصلاح نباتات كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي _ بيو تكنولوژي دركشاورزي 11-11-04-04
زراعت و اصلاح نباتات كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي _اصلاح نباتات 11-11-04-05
زراعت و اصلاح نباتات دکترا اصلاح نباتات گرایش ژنتیک بیومتری 11-11-05-06
زراعت و اصلاح نباتات دكترا اصلاح نباتات گرایش ژنتیک ملکولی و مهندسی ژنتیک 11-11-05-07
زراعت و اصلاح نباتات دكترا بيوتكنولوژي كشاورزي 11-11-05-08
زراعت و اصلاح نباتات دكترا زراعت گرایش فيزيولوژي گياهان زراعي 11-11-05-09
زراعت و اصلاح نباتات دكترا زراعت گرایش اکولوژی گياهان زراعي 11-11-05-10
علوم دامي كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي _علوم دامي گرايش مديريت دامپروري 11-12-04-03
علوم دامي كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي_ علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام 11-12-04-04
علوم دامي كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي_علوم دامي گرايش اصلاح نژاد دام 11-12-04-05
علوم دامي كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي_علوم دامي گرايش تغذيه نشخوارکنندگان 11-12-04-06
علوم دامی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسي كشاورزي_علوم دامي گرايش تغذيه طیور 11-12-04-07
علوم دامي دكترا علوم دامي _تغذيه دام 11-12-05-08
علوم دامی دکترا اصلاح نژاد دام 11-12-05-09
علوم وصنايع غذايي كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي_علوم وصنايع غذايي گرایش فنآوری مواد غذایی 11-20-04-03
گياهپزشكي كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي-بيماري شناسي گياهي 11-15-04-02
گياهپزشكي كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي-حشره شناسي كشاورزي 11-15-04-03
گياهپزشكي دكترا بيماري شناسي گياهي گرایش پرکارویودهای بیماریزایی گیاهی 11-15-05-04
گياهپزشكي دكترا بيماري شناسي گياهي گرایش قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی 11-15-05-05
گياهپزشكي دكترا بيماری شناسي گياهي گرایش کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی 11-15-05-06
گیاهپزشکی دکترا بیماری شناسی گیاهی گرایش نماتولوژی گیاهی 11-15-05-07
گیاهپزشکی دکترا بیماری شناسی گیاهی گرایش ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی گیاهی 11-15-05-08
مهندسي كشاورزي-آب كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي _آبياري وزهكشي 11-19-04-02
مهندسي كشاورزي-آب كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كشاورزي _سازه هاي آبي 11-19-04-03
دانشکده مهندسی
گروه آموزشي مقطع رشته تحصيلي نام سرفصل
برق كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي برق _ قدرت 14-13-04-06
برق كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي برق _الكترونيك گرايش سيستم هاي الکترونیک دیجیتال 14-13-04-07
برق كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي برق_الكترونيك 14-13-04-08
برق كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي برق_كنترل 14-13-04-09
برق كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي پزشكي _بيو الكتريك 14-13-04-10
برق کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 14-13-04-11
برق کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق گرایش سیستمهای قدرت

14-13-04-12

برق دكترا مهندسي برق _ قدرت 14-13-05-15
برق دكترا مهندسي برق_الكترونيك 14-13-05-13
برق دكترا مهندسي برق_كنترل 14-13-05-14
عمران كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران _ژئوتكنيك 14-11-04-02
عمران كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران _سازه 14-11-04-03
عمران كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران_راه ترابري 14-11-04-04
عمران كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران_سازه هاي هيدروليكي 14-11-04-05
عمران كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران_مكانيك خاك وپي 14-11-04-06
عمران كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران_مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي 14-11-04-07
عمران دكترا مهندسي عمران _سازه 14-11-05-08
عمران دكترا مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 14-11-05-09
عمران دكترا مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي 14-11-05-10
عمران دكترا مهندسي عمران_راه ترابري 14-11-05-11
عمران دكترا مهندسي عمران_سازه هاي هيدروليكي 14-11-05-12
عمران دكترا مهندسي عمران_مكانيك خاك وپي 14-11-05-13
كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كامپيوتر _نرم افزار 14-15-04-03
كامپيوتر دكترا مهندسي كامپيوتر_هوش مصنوعي 14-15-05-04
معدن كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي معدن_مكانيك سنگ 14-17-04-02
معماري كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي معماري 14-12-04-03
مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي 14-14-04-02
مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي مكانيك _تبديل انرژي 14-14-04-03
مكانيك كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي مكانيك_ساخت وتوليد 14-14-04-04
مكانيك دكترا مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14-14-05-05
نقشه برداري كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران _نقشه برداري _ژئودزي 14-16-04-02

 

بازدید امروز: 2