خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 24
بازديد ديروز: 206
بازديد کل: 369756
اعلام زمان مصاحبه از دانشجویان استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 98-97
اعلام زمان مصاحبه از دانشجویان استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 98-97اعلام زمان مصاحبه استعدادهاي درخشان

اعلام زمان مصاحبه از دانشجويان استعدادهاي درخشان در سال تحصيلي 98-97

عطف به فراخوان هاي مورخ 1/2/97 و 29/3/97 افراد ذيل جهت انجام مصاحبه به گروههاي آموزشي معرفي شدند.

خواهشمند است در زمان مقرر در محل مصاحبه (دفاتر گروههاي آموزشي مربوطه) حاضر شوند.

شماره پرونده داوطلب

گرايش انتخابي

نام خانوادگي

نام

نام پدر

توضیحات

3548

بيماري شناسي گياهي

مرادي

رقيه

حسين علي

شنبه مورخ 97/4/23 ساعت 10

103

علوم ومهندسي باغباني فيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني

محمودي پلدشت

رقيه

عسگر

دوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 11

3535

ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي

مهني رفتار

رضوان

خليل

دوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 10

211

ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيست

محمدي

وحيد

قربانعلي

دوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 10

244

علوم دامي _ ژنتيك و اصلاح دام و طيور

نورمحمدي

سهيلا

قوام

یکشنبه مورخ 97/4/24 ساعت 14

189

مديريت منابع خاك _ منابع خاك و ارزيابي اراضي

احمدي

اميد

خداوردي

سه شنبه مورخ 97/4/26 ساعت 10/30

111

شيمي فيزيك

بيگدلو

محمد

غلامعباس

یکشنبه مورخ 97/4/24 ساعت 9

163

شيمي فيزيك

موسويان

پريسا السادات

سيد قوام

یکشنبه مورخ 97/4/24 ساعت 9

204

رياضي كاربردي_گرايش آناليزعددي

آقاجان

بهنام

اسفنديار

شنبه مورخ 97/4/23 ساعت 11

3532

علوم وفناوري نانوفيزيك نانوساختارها

نوري

فرزانه

حسين

شنبه مورخ 97/4/23 ساعت 13

259

فلسفه و كلام اسلامي

لازمي

فريده

محرم

دوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 9

202

جغرافياوبرنامه ريزي شهري

طهماسبي مقدم

حسين

سيف اله

دوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 9

253

جغرافياوبرنامه ريزي شهري

شاهرخي فر

زينب

مومنعلي

دوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 9

276

جغرافياوبرنامه ريزي شهري

هريسچيان

مهدي

ايوب

دوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 9

233

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي

عباسي

فريبا

نجفعلي

دوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 9

137

مهندسي برق گرايش قدرت

حشمتي

مينا

محرم

دوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 12.30

219

مهندسي برق گرايش قدرت

محمدي

وحيد

تراب

دوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 12.30

3554

مهندسي برق گرايش قدرت

ابدالي

علي

حسين

دوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 12.30

175

مهندسي برق گرايش الكترونيك

كاتبي

مصطفي

محمد

دوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 12.30

210

مهندسي برق گرايش الكترونيك

شيخي

امين

رحيم

دوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 12.30

207

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي

قاسمي

پرويز

صفي الله

دوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 13

240

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي

فرتاش

اميرحسين

علي

دوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 13

 
لازم به ذكر است مرجع اعلام نتايج" دفتر استعدادهاي درخشان" پس از انطباق نمرات اكتسابي با قوانين وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري بوده و منابع ديگر مورد پذيرش اين دفتر نمي باشد.
 

ارسال شده در مورخه: 24-04-1397