دستور العمل و مراحل ثبت نام دانشجويان جديد

قابل توجه دانشجويان گرامي پذيرفته شده در سال تحصيلي 90-89 دانشگاه زنجان

ضمن عرض تبريك قبولي شما در دانشگاه زنجان و خوش آمدگويي به اطلاع مي‌رساند كه با در دست داشتن مدارك مشروحه زير جهت ثبت نام به سالن ورزشي دانشگاه مراجعه نمائيد. لازم بذكر است كه مدارك ثبت نامي تحويل گرفته شده به هيچ وجه در طول مدت تحصيل به دانشجو مسترد نخواهد شد ، لذا پيشنهاد مي‌شود در صورت نياز از مدارك كپي در نزد خود نگهداريد. ضمناً خواهشمند است جهت انجام امور مربوط به ثبت نام موارد زير به ترتيب انجام شود.

مراحل قبل از ورود به محل ثبت نام ( سالن ورزش شماره 1) :

1– دانشجويان عزيز قبل از ورود به سالن ورزش مي‌بايست فرم ثبت نام شماره 1 (داخل پوشه) را با دقت و بدون قلم خوردگي و بطور خوانا باخودكار مشكي تكميل نمايند و 2 برگ فتوكپي (پشت و رو بطور خوانا ) از آن تهيه و به همراه فرم اصلي موقع ثبت نام به مسئولين حوزه‌هاي ذيربط تحويل نمایند.

2 – واریز یک فقره فيش به مبلغ 80000 ريال به حساب 1703051967 نزد بانك تجارت شعبه دانشگاه از بابت صدور کارت تغذیه

3 – واریز مبلغ 000/500/2 ريال به حساب 1703061377 بانك تجارت شعبه دانشگاه از بابت اجاره بهاء يك ترم خوابگاه خودگردان متقاضیان خوابگاه.

4 – واریز مبلغ 000/200 ريال به حساب شماره 1703051959 بانک تجارت شعبه دانشگاه از بابت ودیعه خوابگاههای خودگردان.

5- دانشجویان متقاضی وام دانشجویی یک هفته پس از شروع کلاسها لازم است به بانک تجارت دانشگاه مراجعه و نسبت به افتتاح حساب کارت جوان اقدام و شماره حساب خود را در سایت رایانه ای به آدرس     http://vamstu.znu.ac.ir ثبت نمایند.

6- دانشجویان نوبت دوم (شبانه) نیازی به افتتاح حساب ندارند در صورت درخواست وام شهریه آنان به حساب امور مالی دانشگاه واریز خواهد شد.

·        توجه : پشت تمامي فيشها نام و نام خانوادگي و شماره دانشجويي خود را بنويسيد و از فيشهای پرداختی و کلیه مدارک ثبت نامی (گواهی دیپلم، ریزنمرات سه ساله، گواهی پیش دانشگاهی) کپی تهیه و تا پایان مدت تحصیل  نزد خود نگهداريد.

مراحل پس از ورود به سالن ورزش :

ميز شماره 1( دريافت مدارك ) : ارائه اصل شناسنامه – دريافت فرمهاي مربوطه و تكميل آن ( يك برگ از فيش مربوطه را تهيه و آنها را با خط خوانا تكميل كنيد) و ارائه يك برگ كپي فرم ثبت نام .

ميز شماره 2 (تائيديه پيش دانشگاهي ) : ارائه تصوير گواهي پيش دانشگاهي به مسئول اداره پست .

ميز شماره 3 ( نظام وظيفه ) مخصوص برادران : ارائه كپي كارت ملي پشت و رو ، تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا پزشکی یا دفترچه آماده به خدمت (پشت مدارك فوق شماره دانشجويي نوشته شده باشد.)

 

 

ميز شماره 4 (تشكيل پرونده ) : ارائه كارنامه سالهاي دوم و سوم متوسطه – گواهي پايان تحصيلات متوسطه نظام جديد – گواهي پيش دانشگاهي با يكبرگ فتوكپي آن – كپي شناسنامه تمام صفحات 2 نسخه – 6 قطعه عكس 4×3 كه در پشت آنها نام و نام خانوادگي و رشته تحصيلي و شماره دانشجويي نوشته شده باشد و فرمهاي تكميل شده.

ميز شماره 5 (صدور معرفي نامه ) : دريافت مدارك پرونده و صدور کارت دانشجوئی موقت و تحویل نام و کلمه عبور سیستم آموزش دانشگاه.

ميز شماره 6 ( ايثارگران ):ارائه تصوير گواهي سهميه شاهد و ايثارگري به مسئول مربوطه .

ميز شماره 7 (امور مالي دوره هاي شبانه):ارائه اصل فيش پرداخت شهريه براي دانشجويان شبانه

لازم بذكر است كه شهريه ها بايد قبل از ورود به محل ثبت نام در محل تعيين شده ، به بانك تجارت پرداخت شده باشد.

میز شماره 8 (انتخاب واحد) : دريافت فرم انتخاب واحد از مسئول آموزش دانشكده مربوطه ( برنامه درسي و واحدهاي دانشجويان در اين ترم ارائه شده و دانشجويان محترم بايستي طبق برنامه ارائه شده در كلاسهاي درس حضور يابند. )

ميز شماره 9 ( صدور كارت )‌: 2 قطعه عكس پشت نويسي شده 4×3 و كپي صفحه اول شناسنامه به همراه اصل فرم ثبت نام به مسئول صدور كارت تحويل گردد.

*توجه : از ميز شماره 10تا ميز شماره 14 مربوط به امور دانشجويان دانشگاه مي‌باشد و مراحل آن به شرح زير مي‌باشد .

ميز شماره 10 ( بهداري ): راهنمایی دانشجویان فاقد دفترچه بیمه درمانی و مراحل و شرایط
دریافت دفترچه (طرح بیمه ایرانیان)

 * توجه : دانشجويان داراي دفترچه درماني ‌مي بايست نام، نام خانوادگي ، شماره دانشجويي و نوع دفترچه خود را در قسمت پائين فرم (1) بنويسند.

ميز شماره 11 ( اداره تغذيه ) : ارائه فيش واريزي مربوط به اداره تغذيه.

ميز شماره 12 (واحد ثبت نام و اسکن امور دانشجويان) : ارائه تصویر فرم شماره 1 و فرم امضا شده معرفی نامه آموزش که به امضا قسمتهای مختلف حوزه معاونت دانشجویی رسیده به همراه یک قطعه عکس، کپی شناسنامه، و کپی کارت ملی.

* توجه : حفظ رسيد تحويل مدارك ضروري است .

ميز شماره 13 ( متقاضیان خوابگاه) : ارائه يك برگ فتوكپي از فرم ثبت نام ( فرم شماره 1) و فيشهاي واريزي بابت خوابگاه بخش خصوصی و دریافت آدرس خوابگاه و شماره اتاق از مسئول مربوطه.

 

توضیحات:

جهت تكثير مدارك، امكانات در خارج از سالن مهيا مي‌باشد. و همچنين براي مشاهده و اطلاع از انتخاب واحد ورودي هاي بهمن سال 89 به سايت http://golestan.znu.ac.ir  دانشگاه زنجان تا اواسط بهمن ماه 89 مراجعه گردد. ( انتخاب واحد در ترم اول توسط آموزش دانشكده مربوطه انجام مي‌شود. ضمنا برای ورود به سایت مذکور کد کاربردی بعد از ثبت نام در اختیار شما قرار خواهد گرفت)