خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 38
بازديد ديروز: 334
بازديد کل: 218540
بروزرسانی: 31-5-1394
آمار اعضاء هیات علمی

آمار اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی
گروه مرتبه علمی  جمع کل 
مربی استادیار دانشیار استاد 
زراعت و اصلاح نباتات  1 9 5 0 15
علوم دامی  1 8 2 1 12
ترویج و آموزش کشاورزی 0 7 3 0 10
باغبانی  0 10 2 0 12
گیاه پزشکی 0 11 1 0 12
خاکشناسی 0 6 2 1 9
مهندسی آب 0 8 1 0 9
مهندسی صنایع غذایی 0 5 0 0 5
جمع کل  2 64 16 2 84
آمار اعضای هیات علمی دانشکده علوم 
گروه مرتبه علمی  جمع کل 
مربی استادیار دانشیار استاد 
آمار 0 5 0 0 5
شیمی 1 24 3 4 32
فیزیک 0 19 6 2 27
ریاضی 1 14 6 0 21
زیست شناسی 0 12 0 1 13
زمین شناسی  0 10 1 0 11
علوم محیط زیست 0 2 0 1 3
جمع کل  2 86 16 8 112
آمار اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی
گروه مرتبه علمی  جمع کل 
مربی استادیار دانشیار استاد 
حقوق 0 3 0 0 3
زبان و ادبیات فارسی 0 7 3 1 11
جغرافیا 0 11 5 0 16
فلسفه 0 3 3 0 6
تربیت بدنی و علوم ورزشی 1 5 1 0 7
مدیریت و حسابداری 0 10 0 0 10
مترجمی زبان انگلیسی 0 6 0 0 6
روانشناسی 0 6 0 0 6
الهیات و معارف اسلامی _تاریخ تمدن و ملل اسلامی  0 8 1 0 9
معارف اسلامی  0 4 0 0 4
جمع کل  1 63 13 1 78
آمار اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی 
گروه مرتبه علمی  جمع کل 
مربی استادیار دانشیار استاد 
مهندسی عمران 2 12 1 0 15
هنر 5 0 0 0 5
مهندسی معماری 2 6 0 0 8
مهندسی برق 3 20 6 0 29
مهندسی مکانیک 1 12 4 0 17
مهندسی کامپیوتر 5 6 1 0 12
مهندسی عمران _نقشه برداری 4 2 0 0 6
مهندسی معدن 1 9 0 0 10
مهندسی شیمی  1 4 0 0 5
جمع کل  24 71 12 0 107

بازدید امروز: 4