خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 354
بازديد ديروز: 290
بازديد کل: 600573
بروزرسانی: 6-7-1396
آمار اعضاء هیات علمی

گروه  آمار اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی جمع کل 
مربی  استادیار دانشیار استاد
زراعت و اصلاح نباتات  0 6 7 0 13
علوم دامی 0 6 5 1 12
ترویج  0 5 5 0 10
باغبانی  0 8 2 1 11
گیاهپزشکی 0 5 5 0 10
خاکشناسی 0 6 2 1 9
مهندسی آب  0 7 2 0 9
علوم و مهندسی صنایع غذایی 0 5 0 0 5
جمع کل  0 48 28 3 79
           
گروه  آمار اعضای هیات علمی دانشکده علوم  جمع کل 
مربی  استادیار دانشیار استاد
آمار 0 3 2 0 5
شیمی  1 23 4 5 33
فیزیک 0 14 9 2 25
ریاضی 1 12 7 2 22
زیست شناسی 0 10 1 1 12
زمین شناسی 0 11 1 0 12
علوم محیط زیست  0 4 0 1 5
جمع کل  2 77 24 11 114
           
گروه  آمار اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی جمع کل 
مربی  استادیار دانشیار استاد
حقوق 0 4 0 0 4
زبان و ادبیات فارسی 0 4 4 1 9
جغرافیا 0 12 5 1 18
فلسفه و حکت اسلامی 0 2 4 0 6
علوم ورزشی 1 7 1 0 9
مدیریت و حسابداری 0 8 0 0 8
مترجمی زبان انگلیسی 0 7 0 0 7
روانشناسی 1 5 2 0 8
تاریخ و تمدن ملل اسلامی  0 7 1 0 8
معارف اسلامی  1 6 0 0 7
علوم اقتصادی 0 3 0 0 3
جمع کل  3 65 17 2 87
           
گروه  آمار اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی جمع کل 
مربی  استادیار دانشیار استاد
مهندسی عمران 1 17 2 0 20
هنر 5 0 0 0 5
مهندسی معماری 2 5 1 0 8
مهندسی برق 0 22 9 0 31
مهندسی مکانیک 1 13 3 3 20
مهندسی کامپیوتر 4 6 1 0 11
مهندسی نقشه برداری 4 3 0 0 7
مهندسی معدن 0 6 1 0 7
مهندسی شیمی  1 6 1 0 8
مهندسی مواد 0 3 2 0 5
مهندسی صنایع  0 0 0 0 0
جمع کل  18 81 20 3 122
           
گروه  آمار اعضای هیات علمی پژوهشکده جمع کل 
مربی  استادیار دانشیار استاد
پژوهشکده  1 2 0 0 3
جمع کل  1 2 0 0 3

بازدید امروز: 6