خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 33
بازديد ديروز: 598
بازديد کل: 476250
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن معاونت آموزشی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت آموزشی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283232    
معاون آموزش
زلفخانی - حبیب اله        
2335
مسئول دفتر معاونت
محمودی - جواد       
2335
مسئول دفتر معاونت
محمودی - جواد       
2698
مسئول واحد دبیرخانه
کریمی - اعظم       
2282
کارشناس امور دفتری دبیرخانه
فرخنیا - محمود       
2282
بایگانی آموزش
طاهری - سیدجعفر       
2296
بایگانی آموزش
علیجانی - صادق       
2312
مدیریت آموزشی            
مدیر آموزش
نوروزیان - رضا       
2335
مسئول دفتر مدیر آموزش
محمودی - جواد       
2335
معاون مدیر آموزش
سلیمانی - حسن       
2740
   اداره دانش آموختگان            
سرپرست اداره
سلیمی - مهدی       
2741
امور فراغت از تحصیل (علوم)
منتخبی - مهدی       
2729
امور فراغت از تحصیل (عمران، مکانیک، معدن و کامپیوتر)
عبدی - فریبا       
2597
امور فراغت از تحصیل (سایر رشته های دانشکده مهندسی)
نوری - محمود       
2293
امور فراغت از تحصیل (کشاورزی)
قزلباش - نازیلا       
2743
امور فراغت از تحصیل (علوم انسانی)
حمزه لو - زینب       
2671
   اداره خدمات آموزشی            
سرپرست اداره
نجار تبریزی - سیمین       
2376
کارشناس
بهرامی - فاطمه       
2605
   اداره حین تحصیل            
مسئول واحد و کارشناس دانشکده کشاورزی
بازرگان - مریم       
2695
کارشناس دانشکده مهندسی
تنها - فرحناز       
2728
کارشناس دانشکده علوم و علوم انسانی
مسعودی - فاطمه       
2596
   واحد نظام وظیفه            
کارشناس
شامی - محمدرضا       
2736
کارشناس
اسلامی - حسن       
2798
مدیریت تحصیلات تکمیلی            
مدیر تحصیلات تکمیلی
توکلی - افشین       
2280
سرپرست اداره
احمدی - زهرا       
2451
کارشناس
نهالی - منیژه       
2735
هیأت ممیزه            
کارشناس
کیانی - معصومه       
2598
گروه استعداد های درخشان            
مدیر گروه استعداد های درخشان
توکلی - افشین       
2280
کارشناس
محمدی - محمدعلی       
2533
گروه آموزشهای آزاد و مجازی            
مدیر گروه آموزشهای آزاد و مجازی
شامی - محمدرضا       
2250
دفتر جذب هیأت علمی            
دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضاء هیات علمی
محمدی - سیداصغر       
4004
کارشناس دفتر جذب هیات علمی
-        
2683
دفتر تحقیق جذب اساتید استان
-        
4001
دفتر گسترش رشته ها            
کارشناس دفتر گسترش رشته ها
شامی - محمدرضا       
2250