خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 148
بازديد ديروز: 301
بازديد کل: 136410
بروزرسانی: 15-7-1394
راهنمای تلفن

شماره تماس های معاونت آموزشی کل
نام شخص واحد سازمانی پست سازمانی  تلفن مستقیم 
دکتر محمدرضا عظیمی معاونت آموزش کل معاون آموزشی 33052335-33052698
دکتر رضا نوروزیان مدیرامور آموزشی 33052335-33052698
دکتر حسین صفری مدیرتحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان  33052280
مهندس حسن سلیمانی فرد معاون مدیرامورآموزشی 33052740
رویا مصطفوی  رئیس اداره تحصیلات تکمیلی 33052451
محمدرضا شامی  مدیر دوره های آزاد  33052250
زهرا شفیعی  دفتر معاونت آموزش کل  مسئول دفتر معاونت آموزشی 33052335-33052698
سعیده خالقی  دفتر برنامه ریزی تحصیلی  کارشناس دفتر برنامه ریزی تحصیلی 330525070
مریم بازرگان  رایانه و حین تحصیل مسئول واحد رایانه  (رشته های دانشکده کشاورزی) 33052695
مریم مرسلی کارشناس (رشته های دانشکده مهندسی) 33052286
فاطمه مسعودی کارشناس (رشته های دانشکده علوم و علوم انسانی) 33052596
منیژه نهالی  تحصیلات تکمیلی کارشناس تحصیلات تکمیلی 33052735
سیمین نجار تبریزی ثبت نام  مسئول واحد ثبت نام  3305376
مهدی خانمحمدی  کارشناس واحد ثبت نام  33052350
مهدی سلیمی دانش آموختگان  مسئول دانش اموختگان  33052741
مهدی منتخبی کارشناس دانشکده علوم  33052729
محمود نوری کارشناس دانشکده مهندسی (رشته های معماری،نقاشی،نقشه برداری،مهندسی شیمی) 33052293
زینب حمزه لو کارشناس دانشکده علوم انسانی  33052671
نازیلا قزلباش کارشناس دانشکده  کشاورزی 33052743
فریبا عبدی  کارشناس دانشکده مهندسی(رشته های عمران،کامپیوتر،معدن) 33052597
فاطمه اصغری دبیرخانه آموزش کل  مسئول واحد دبیرخانه 33052282
اعظم کریمی  کارشناس امور دفتری 33052282
سیدجعفر طاهری بایگانی آموزش کل  مسئول واحد بایگانی  33052296
محمدعلی محمدی  استعداد درخشان کارشناس استعداد درخشان  33052533
عباس ورقایی دفتر گسترش کارشناس دفتر جذب هیات علمی 33052563
ویدا همدانی  کارشناس دفتر جذب هیات علمی 33052605
سیداصغر محمدی دفتر جذب هیات علمی کارشناس دفتر جذب هیات علمی 33054004
مهناز قاسمی کارشناس دفتر جذب هیات علمی 33052683
معصومه کیانی دبیرخانه هیات ممیزه کارشناس هیات ممیزه 33052598

 

بازدید امروز: 7