خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 84
    بازديد ديروز: 198
    بازديد کل: 505331
بروزرسانی: 21-4-1400
مدیران گروه

مدیر گروه مهندسی عمران
+98 24 3305 2217:تلفن
ajmoradloo[at]znu.ac.ir:پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی برق
+98 24 3305 2495:تلفن
mmostafavi [at] znu.ac.ir:پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی مکانیک
+98 24 3305 4130:تلفن
dafshari[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی معماری
+98 24 3305 4746 :تلفن
mbagheri[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
+98 24 3305 2613 :تلفن
meghdadi[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی نقشه برداری
+98 24 3305 2289 :تلفن
javadnia[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

 

مديرگروه مهندسی معدن
+98 24 3305 4345 :تلفن
+98 24 3228 3204 :فاکس
s.karimpouli[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

 

مدیر گروه مهندسی شیمی
+98 24 3305 4347 :تلفن
yousefiamiri[at]znu.ac.ir:پست الکترونیکی
 

 

 

مديرگروه هنر
+98 24 3305 :تلفن
abolfazli.masood[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی
 

 

مدیر گروه مهندسی مواد
+98 24 3305 4348:تلفن
tohidifar[at]znu.ac.ir:پست الکترونیکی

بازدید امروز: 3