خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

گروههای آموزشی

آمار سايت

    بازديد امروز: 148
    بازديد ديروز: 162
    بازديد کل: 159143
بروزرسانی: 4-11-1395
مدیران گروه

مدیر گروه مهندسی عمران
+98 24 3305 2499:تلفن
taherkhani.hasan[at]znu.ac.ir:پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی برق
+98 24 3305 4070:تلفن
yargholi[at]znu.ac.ir:پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی مکانیک
+98 24 3305 4142 :تلفن
 j.ghazanfarian[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی معماری
+98 24 3305 2505 :تلفن
kalami[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
+98 24 3305 2613 :تلفن
meghdadi[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی نقشه برداری
+98 24 3305 2468 :تلفن
madjid.abbasi[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

 

مديرگروه مهندسی معدن
+98 24 3305 4014 :تلفن
+98 24 3228 3204 :فاکس
ali_rafiee[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

 

مدیر گروه مهندسی شیمی
+98 24 3305 4088 :تلفن
bargozin[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

 

مديرگروه هنر
+98 24 3305 4137 :تلفن
abbas.hosseini[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی مواد
+98 24 3305 4348:تلفن
tohidifar[at]znu.ac.ir:پست الکترونیکی

بازدید امروز: 5