خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 19
بازديد ديروز: 16
بازديد کل: 2457
تأسیس کارشناسی ارشد گراف و ترکیبات
تأسیس کارشناسی ارشد گراف و ترکیبات در گروه ریاضی دانشگاه زنجان  (24-12-1399) ادامه خبر
رشته ریاضی گرایش رمز و کد
تأسیس کارشناسی ارشد رمز و کد در گروه ریاضی دانشگاه زنجان  (24-12-1399) ادامه خبر
پذیرش دانشجو
تأسیس کارشناسی ارشد فیزیک آماری و سامانه های پیچیده در گروه فیزیک دانشگاه زنجان  (16-12-1399) ادامه خبر
پذیرش دانشجو
تأسیس کارشناسی ارشد مهندسی بیوانفورماتیک در گروه کامپیوتر دانشگاه زنجان  (12-12-1399) ادامه خبر

آدرس تماس

دانشگاه زنجان ، سازمان مرکزی، اداره برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه

 

تلفن: 4773 3305-024

024-3305 4772     

 zhashemi@znu.ac.ir :پست الکترونیکی


آرشیو ماهانه اخبار