بروز رساني: 15/07/1394
آزمایشگاه فراورده های دامی

عنوان آزمایشگاه: آزمایشگاه فراورده های دامی
گروه: علوم دامی
مسئول آزمایشگاه: مهندس علیرضا مسلمی 
داخلی آزمایشگاه: 2345
دروس کارشناسی مرتبط: فراوری تولیدات دام و طیور
زمینه های آزمایشی اصلی: اندازه گیری درصد چربی و ... (شیر و ...)
زمینه های آزمایشی دیگر: اندازه گیری پروفیل اسیدهای چرب با دستگاه GC (در حال راه اندازی)
دستگاهها و لوازم آزمایشگاهی موجود: GC یا گاز کروماتوگرافی (در حال راه اندازی)، اتوکلاو فشار بالا، رفراکتومتر، سیرکولاتور، بن ماری و بن ماری شیکردار، انکوباتور و انکوباتور شیکردار، آون، کوره الکتریکی، هات پلیت، هیتر، دستگاه کنترل دما، سانتریفیوژ و سانتریفیوژ ژربر، PH متر (بدون الکترود)، PH متر فرمانتور، فرمانتور، اکسیژن سنج، پمپ تغذیه، پمپ هیدروژن، پمپ هوا، پمپ زمان، ویبراتور، میکروسکوپ، انترگراتور، پلاریمتر، اینورتر، آب مقطر گیر (یک و دو بار تقطیر)، نقطه ذوب سنج، کنداکتومتر، روتاری اواپراتور، فلیم فتومتر، همراه کمپرسور، بینوکولار، همزن اتوماتیک، مخلوط کن آسیاب، Aerator ، ترازوی متلر (گرم و کیلوگرم)، ترازوی سارتوریوس (در حال تعمیر)، ترازوی اوهاوس، دسیکاتور در ابعاد مختلف، یخچال، فریزر20- درجه سانتی گراد