بروز رساني: 15/4/1391
گاوداری

عنوان فارم: گاوداری

گروه: علوم دامی

مسئول فارم: مهندس غلامحسین جعفری (کارشناسی علوم دامی)

داخلی فارم: 2225

دروس کارشناسی مرتبط: تشریح و فیزیولوژی دام، فیزیولوژی تولید مثل، تکنیک های تولید مثلی، پرورش گاو شیری، بهداشت دام و طیور، بیماری های دام و طیور، رفتارشناسی حیوانات اهلی

مشخصات فارم: گاوداری 100 راسی شیری (دارای بخش های مربوط به نگهداری گوساله ها، تلیسه ها، گاوهای خشک، گاوهای شیرده کم تولید و پر تولید، شیردوشی و بخش زایمان)