خانه :: اساتید :: اخبار
قابل توجه همکاران محترم
تحویل کارت شناسایی هوشمند 

 از کلیه کارکنان و اساتید محترم در خواست می گردد جهت دریافت کارت شناسایی هوشمند جدید ،  فرم صدور کارت را از اینجا دریافت و پس از تکمیل به همراه کارت شناسایی سابق و کپی کارت ملی به مکانهای اعلام شده مراجعه فرمایند.

ارائه فرم تکمیل شده و کارت سابق و کپی کارت ملی جهت دریافت کارت جدید الزامی می باشد.

زمان توزیع کارت روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 27 و 28 مهر از ساعت 8 لغایت 11

 

ü      همکاران دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی  به انتظامات دانشکده فنی مراجعه نمایند.

        (شماره تلفن داخلی 2320)

ü      همکاران دانشکده علوم و مرکز رشد و کتابخانه مرکزی به انتظامات دانشکده علوم مراجعه نمایند.

(شماره تلفن داخلی 2359)

ü      همکاران دانشکده کشاورزی ، معاونت دانشجویی و اموال به انتظامات دانشکده کشاورزی مراجعه نمایند.

(شماره تلفن داخلی 2221)

ü      همکاران ساختمان مرکزی ، نقلیه و ... به واحد صدور کارت در ساختمان مرکزی مراجعه نمایند.

(شماره تلفن داخلی 2620)

از همکارانی که در محل های اعلام شده فاقد کارت شناسایی می باشند درخواست می گردد جهت تکمیل پرونده به دفتر حراست در ساختمان مرکزی مراجعه فرمایند.

 

 


ارسال شده در مورخه: 26-7-1395