خانه :: اساتید :: اخبار
طرح ساماندهی تردد وسایط نقلیه در دانشگاه
قابل توجه دانشگاهیان محترم (اعضای هیات علمی،کارکنان،دانشجویان،پیمانکاران،پرسنل شرکتها و ...)قابل توجه دانشگاهیان محترم

احتراما بمنظور ساماندهی تردد وسایط نقلیه و همچنین کثرت تصادفات در دانشگاه با عنایت به تجهیز درب ورودی دانشگاه به سیستم الکترونیکی هوشمند  برای سهولت تردد دانشگاهیان محترم(اعضای هیات علمی، کارکنان، دانشجویان، پیمانکاران و...) مقتضی است عزیزانی که از خودرو شخصی استفاده می کنند  جهت درخواست واخذ مجوز تردد هوشمند به شرح ذیل اقدام نمایند.

  1. اعضای محترم هیات علمی وکارکنان از طریق آدرس: اتواسیون اداری/ کارتابل/جدید/حراست/ فرم درخواست تردد خودرو شخصی در دانشگاه پس از تکمیل فرم  و درخواست از تاریخ 98/12/3 لغایت 98/12/8 در ساعات اداری به انتظامات درب ورودی مراجعه نمایند.
  2. دانشجویان محترم از طریق آدرس : سامانه گلستان/ پیشخوان خدمت/ کارت دانشجویی/ درخواست جدید/ درخواست برچسب تردد خودرو شخصی پس از تکمیل فرم و درخواست از تاریخ 98/12/10 لغایت 98/12/22 در ساعات اداری به انتظامات درب ورودی مراجعه نمایند.
  3. سایرین (خودروهای استیجاری ، پیمانکاران و... ) با مراجعه حضوری از تاریخ 98/12/3 لغایت 98/12/8 در ساعات اداری  به مسئول انتظامات آقای جعفر باقری اقدام نمایند.

 

شماره تلفن داخلی  2231  (آقای جعفر باقری) برای هر گونه سوال و ابهام آماده پاسخ گویی می باشد.

 


ارسال شده در مورخه: 29-11-1398