خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 58
    بازديد ديروز: 91
    بازديد کل: 223137
بروزرسانی: 4-8-1395
دروس گروه اقتصاد

                                                                                                                <<
تاریخ امتحانات دروس گروه اقتصاد دانشگاه زنجان در نیمسال دوم سال تحصیلی 95 - 94 <<
واحدهای برنامه کارشناسی ارشد <<

 

    - دروس ارائه‌شده در چهار نیم سال تحصیلی

دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ناپیوسته بوده و دارای 2 قسمت آموزشی و پژوهشی می باشد. بخش اول این دوره را قسمت آموزشی تشکیل می دهد. قسمت پژوهشی، عمده کار دانشجو انجام پژوهش پیرامون یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی و تدوین پایان نامه خواهد بود.

طول دوره کارشناسی ارشد برای پایان نامه دانشجویان تمام وقت حداکثر 2 سال می باشد.

برنامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی مشتمل بر 32 واحد است. واحد عبارت از 16 ساعت درس نظری و یا 32 ساعت درس عملی در طول یک نیمسال تحصیلی است.

بازدید امروز: 2