خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 109
    بازديد ديروز: 100
    بازديد کل: 226060
بروزرسانی: 11-3-1395
دانشجویان کارشناسی ارشد گروه اقتصاد

   دانشجویان کارشناسی ارشد  

اسامی دانشجویان ورودی سال 1394
نام نام خانوادگی دوره تحصیلی وضعیت تحصیلی
اسدزاده فیض ابادی کیمیا نوبت اول مشغول به تحصیل
اکبرپور گجلار مهرداد نوبت اول مشغول به تحصیل
اکبری نرگس نوبت اول مشغول به تحصیل
انصاری ریحانه نوبت اول مشغول به تحصیل
باقری حامد نوبت اول مشغول به تحصیل
برزگر جبه دار ابراهیم نوبت اول مشغول به تحصیل
بیتا الهام نوبت اول مشغول به تحصیل
حیدری پریسا نوبت اول مشغول به تحصیل
ذوقی پور محمد حسین نوبت اول مشغول به تحصیل
سرداری ایوب نوبت اول مشغول به تحصیل
فیروزه غزال نوبت اول مشغول به تحصیل
مافی ندا نوبت اول مشغول به تحصیل
محمد بیگی سلخوری الهام نوبت اول مشغول به تحصیل
محمدی آزاده نوبت اول مشغول به تحصیل
محمودی رحیم نوبت اول مشغول به تحصیل
مقاله سمیرا نوبت اول مشغول به تحصیل
نیک سرشت بارنجی نژاد علی نوبت اول مشغول به تحصیل

 

اسامی دانشجویان ورودی سال 1393
نام  خانوادگی نام دوره تحصیلی وضعیت تحصیلی
باشوکی نوشین نوبت اول مشغول به تحصیل
تایپی محمد نوبت اول مشغول به تحصیل
دیبا سکینه نوبت اول مشغول به تحصیل
رجایی صدیق عاطفه نوبت اول مشغول به تحصیل
ستوده رضا نوبت اول مشغول به تحصیل
صدر جهانی بهنام نوبت اول مشغول به تحصیل
قاسم پور کاظم نوبت اول مشغول به تحصیل
مافی ندا نوبت اول مشغول به تحصیل
نوری مرضیه نوبت دوم مشغول به تحصیل
هوشیار حسن باروق محسن نوبت اول انصرافی
 
 
اسامی دانشجویان ورودی سال 1392
نام خانوادگی نام دوره تحصیلی فارغ التحصیل
احمدی فرد سعیده نوبت دوم فارغ التحصیل
دریک وند سکینه نوبت اول مشغول به تحصیل
رهنمون طیبه نوبت اول فارغ التحصیل
قربانی فهمیده نوبت اول فارغ التحصیل
محمدی فرزانه نوبت دوم فارغ التحصیل
نریمانی مریم نوبت اول فارغ التحصیل
نورالهی سارا نوبت اول فارغ التحصیل
والی علی نوبت دوم مشغول به تحصیل
 

 

 

بازدید امروز: 5