خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 154
    بازديد ديروز: 187
    بازديد کل: 334064
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید
دانشکده علوم انسانیراه های ارتباطی  مسئولین گروه ها  و آموزش و سایت

دانشکده علوم انسانی

 

رشته

کارشناس

تلفن کارشناس

تلفن مدیر گروه

ایمیل گروه

روانشناسی

خانم باقری

4181

4107

mdkazemi@znu.ac.ir

تاریخ

خانم عبدی

4099

4284

tamadon@znu.ac.ir

فلسفه

خانم دوستی

4103

4183

atrak.h@znu.ac.ir

زبان انگلیسی

خانم حق گویی

4104

2375

mahdinasiri@znu.ac.ir

ادبیات فارسی

آقای محمدی

4106

4182

Am.hezaveh@znu.ac.ir

معارف اسلامی

آقای مهریاری

4180

4202

Rasooli@znu.ac.ir

اقتصاد

خانم محمدی

4331

4302

Nmordkhani@znu.ac.ir

جغرافیا

خانم عباسی

آقای حسین زاده

4295

4203

4176

jafarihas@znu.ac.ir

مدیریت و حسابداری

 خانم نظری

آقای عزیزی

4003

4713

 

4327

 

Jafari.mostafa@znu.ac.ir

 

علوم ورزشی

خانم جعفری

4105

4122

Seifpanhi.j@znu.ac.ir

حقوق

خانم قاسمی

4329

4292

bigdeli@znu.ac.ir

آموزش دانشکده

آقای صادقی

4191

4204

z.morovarti@znu.ac.ir

تحصیلات تکمیلی

 خانم غفاری

 

4095

4204

z.morovarti@znu.ac.ir

سایت دانشکده

خانم قزلباش

آقای رضایی

4125

4123

 

 

 

ارسال شده در مورخه: 10-07-1400