خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

  بازديد امروز: 36
  بازديد ديروز: 268
  بازديد کل: 231752
بروزرسانی: 17-9-1394
فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان گروه اقتصاد

 • *   فعالیت پژوهشی دانشجویان
 • پدید آورنده

  عنوان مقاله

  نام مجله/ نام کنفرانس

  مکان

  زمان

  دریافت مقاله

  طیبه رهنمون

  Sanctions and Resistive Economy

  2nd International E-Conference on Economy under sanctions

  Babolsar

  22 September 2014

  متن کامل  مقاله (PDF)

  فهمیده قربانی

  تأثیر سرمایه اجتماعی بر ساختارها و نهادها در مسیر توسعه کشور

  چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

  تهران

  30 اردیبهشت 1394

  متن کامل  مقاله (PDF)

  فهمیده قربانی

  رابطه بین سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی )مطالعه موردی: استان زنجان(

  نخستین همایش ملی  سبک زندگی، نظم و امنیت

  زنجان

  30 اردیبهشت 1394

  متن کامل  مقاله (PDF)

  سارا نورالهی

  بررسی رابطه توزیع درآمد و عدالت اقتصادی در ایران

  اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی

  ساری

  30 خرداد  1394

  متن کامل  مقاله (PDF)

  فهمیده قربانی

  بررسی سهم مهاجران در بخشهای عمده اقتصادی کشور و آثار و پیامدهای آن

  همایش بین المللی مهاجرت: الگوها، پیامدها و سیاست ها

   

  تهران

  5  آبان  1394

  متن کامل  مقاله (PDF)

  فهمیده قربانی

  بررسی تأثیر دورههای رونق و رکود اقتصادی بر سود بانک های دولتی و خصوصی ایران

  کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه  کسب و کار

  تبریز

  6  آبان  1394

  متن کامل  مقاله (PDF)

   

   

بازدید امروز: 3