خانه :: اساتید :: اخبار
کارگاه تخصصی بین‌المللی "زیتون از مزرعه تا سفره"
کارگاه تخصصی بین‌المللی اهمیت تولید زیتون از مزرعه تا سفره و توسعه روستایی  (5-8-1397) ادامه خبر
پژوهش بین المللی دیرینه شناسی
پروژه پژوهش بین المللی دیرینه شناسی بین استاد دانشگاه زنجان و استادان دانشگاه هلسینکی  (3-7-1397) ادامه خبر
بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
بروزرسانی: 6-8-1396
طرح های پژوهشی مشترک

 

-

بورس تحصیلی موسسه تبادلات آکادمیک آلمان DAAD

لیست برخی از برنامه های دآآد برای روابط دانشگاهی و پروژه های تبادل دانشگاهی

لیست برنامه های بورسیه دآآد برای دانشجویان و محققین در ایران(2018-2017)

لیست برخی از برنامه های بورسیه دآآد برای دانشجویان و پژوهشگران در ایران ( 2018-2017 )

لیست مقالات مشترک دانشکده فنی مهندسی با اساتید دانشگاه های خارج از کشور

Mobayen, S.; Baleanu, D.

Stability analysis and controller design for the performance improvement of disturbed nonlinear systems using adaptive global sliding mode control approach. Nonlinear Dynamics (2015(Dol: 10.1007/s11071-015-2430-5

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11071-015-2430-5

Mobayen, S., Baleanu, D.

Linear matrix inequalities design approach for robust stabilization of uncertain nonlinear systems with perturbation based on optimally-tuned global sliding mode control

Journal of Vibration and Control (2015(Dol: 10.1177/1077546315592516.

http://jvc.sagepub.com/content/early/2015/06/27/1077546315592516.abstract

Hassanzadeh, I., Mobayen, S.

Controller Design for Rotary Inverted Pendulum System Using Evolutionary Algorithms

Mathematical Problems in Engineering Vol. 2011 (2011) PP.1-17.

http://www.hindawi.com/journals/mpe/2011/572424/

 

Corrective Voltage Control Scheme Considering

Demand Response and Stochastic Wind Power

Abbas Rabiee, Alireza Soroudi, Member, IEEE, Behnam Mohammadi-ivatloo, Member, IEEE, and Mostafa Parniani, Senior Member, IEEE

IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, VOL. 29, NO.6, NOVEMBER 2014

  1. Soroudi is with the School of Electrical, Electronic, and Communication

Engineering, University  College Dublin, Dublin, Ireland

Information Gap Decision Theory Based

OPF With HVDC Connected Wind Farms

Abbas Rabiee, Member, IEEE, Alireza Soroudi, Member, IEEE and Andrew Keane, Member, IEEE

IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, VOL. 30, NO. 6, NOVEMBER 2015

  1. Soroudi and A. Keane are with the School of Electrical, Electronic and Communications Engineering, University College Dublin, Dublin, Ireland

(e-mail: alireza.soroudi@ucd.ie; Andrew.keane@ucd.ie)

 

Stochastic Real-Time Scheduling of Wind- Themal

Generation Units in an Electric Utility

Alireza Soroudi, Member, IEEE, Abbas Rabiee, Member, IEEE, and Andrew Keane, Senior Member, IEEE

IEEE SYSTEMS JOURNAL

Risk-Averse Preventive Voltage Control of AC/DC

Power Systems Including Wind Power Generation

Abbas Rabiee, Member, IEEE, Alireza Soroudi, Member, IEEE, and Andrew Keane, Senior Member, IEEE

IEEE TRANSACTIONS ON SUSTAINABLE ENERGY, VOL. 6, NO. 4, OCTOBER 2015

Distribution Network Hosting Capacity Maximization using Demand Response Alireza SOROUDI Abbas RABIEE Andrew KEANE

University College Dublin-Ireland University of Zanjan- Iran University College Dublin- Ireland

Alireza.soroudi@ucd.ie Rabiee@znu.ac.ir Andrew.keane@ucd.ie

23rd International Conference on Electricity Distribution Lyon, 15-18 June 2015

Flexible Piecewise Function Evaluation Methods Based on Truncated Binary Search Trees and Lattice Representation in Explicit MPC

Farhad Bayat, Tor Arne Johansen, Ali Akbar Jalali

IEEE T CONTR SYST T

Implementation of Smoothed-Particle Hydrodynamics for non-linear Pennes’ bioheat transfer equation

JafarGhazanfarian, Roozbeh Saghatchi, Diraj patil

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION

Khalili, S. M. R., Rahmani, O., Malekzadeh Fard, K., & Thomsen, O.T.(2014).

High-order modeling of circular cylindrical composite sandwich shells with a transversely compliant core subjected to low velocity impact. Mechanics of Advanced Materials and Structures, 21(8), 680-695. پروفسور تامسون استاد دانشگاه آلبورگ

 

 

لیست مقالات مشترک دانشکده کشاورزی با اساتید دانشگاه های خارج از کشور

Jahani-Moghadam, M., E. Mahjoubi, M. Hossein Yazdi, P.C. Cardoso, and J>K.

Drackley. 2015. Effects of alfalfa hay and its physical form (chopped vs. pelleted) on Performance of Holstein calves. Journal of Dairy Science, 98:4055-4061 ( Corresponding author)دانشگاه ایلینویز آمریکا

Mahjoubi, E., N. Aghaziarati, M. Hossein Yazdi, G. R. Noori, and L. H. Baumgard. The effevt of cyclical and severe heat stress on productive performance and blood metabolites in Afshari lambs. Journal of Animal Science, 93:1632-1640 (Corresponding author) دانشگاه آیوا آمریکا

Mahjoubi, E., H. Amanlou, H. R. Mirzaei-Alamouti, N. Aghazizrati, M. Hossein Yazdi, G. R. Noori, K. Yuan and L. H. Baumgard. 2014. The effect of cyclical and mild heat stress on Productivity and metabolism in afshari lambs. Journal of Animal Science, 92:1007-1014. دانشگاه آیوا آمریکا و دانشگاه کانزاس آمریکا

Hossein Yazdi, M., H. Amanlou, H. R. Mirzaei- Alamouti, M. T. Harkinezhad, A. Nabipour, E. Mahjoubi, N. Aghaziarati, G. R. Noori, and L. H. Baumgard. Effects of a supplement containing multiple types of gluconeogenic precursors on production and metabolism in Holstein bull calves during heat stress. Livestock Science (10.1016/j.livsci.2015.05.001; Corresponding author) دانشگاه آیوا آمریکا

Hossein Yazdi, M., H. R. Mirzaei- Alamouti, H. Amanlou, A. Nabipour, E. Mahjoubi, N. Aghaziarati, and L. H. Baumgard. Effects of heat stress on metabolism, digestibility and rumen epithelial characteristics in growing Holstein calves. Journal of Animal Science دانشگاه آیوا آمریکا

Effect of osmotic dehydration process using sucrose solution at mild temperature on mass transfer and quality attributes of red pitaya ( Hylocereus polyrhizusis)

 

بازدید امروز: 2