خانه :: اساتید :: اخبار
همکاری های علمی بین المللی با دانشگاه های فرانسه
همکاری های علمی بین المللی با دانشگاه های فرانسه (24-8-1396) ادامه خبر
رونمایی از مجموعه مقالات پژوهش های بین المللی مراغه
رونمایی از مجموعه مقالات پژوهش های بین المللی مراغه با همکاری استاد گروه زمین شناسی (9-8-1396) ادامه خبر
امضای توافق نامه با دانشگاه علاء الدین کیقباد ترکیه
امضای توافق نامه با دانشگاه علاء الدین کیقباد ترکیه (25-6-1396) ادامه خبر
بروزرسانی: 20-4-1396
مدیر گروه

 مدیر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه

اسماعیل کرمی دهکردی
دانشیار

پست الکترونيکی
e.karami@znu.ac.ir      e.karamidehkordi@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/karami_esmail
تلفن
      +98 (0) 24 3305 2593

 

بازدید امروز: 3