خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
بروزرسانی: 9-9-1394
دانشگاهها و مراکز بین المللی

200 دانشگاه برتر دنیا فایل

 

 دانشگاهها و موسسات دارای تفاهم نامه با دانشگاه زنجان
 دانشگاه حاجت تپه ( آنکارا، ترکیه) http://www.hacettepe.edu.tr/english/

دانشگاه واخنگین (هلند)

www.wageningenur.nl/en.htm
دانشگاه کارتاژ (تونس) http://www.ucar.rnu.tn/new/En/
موسسه تکنولوژی WESSEX (بریتانیا) www.wessex.ac.uk
شرکت مهندسی مخاطرات طبیعی IMSRN (فرانسه) www.imsrn.com
دانشگاه باسک (اسپانیا) www.ehu.eus
دانشگاه تونس www.utunis.rnu.tn
دانشگاه سوسه تونس www.uc.rnu.tn

 

بازدید امروز: 4