خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
بروزرسانی: 22-8-1395
مدیریت اداره همکاریهای علمی بین ‏المللی

 مدیر گروه همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه

 دکتر اسماعیل کرمی دهکردی

 

 تلفن/ فاکس: 02433052593

 ایمیل: e.karami@znu.ac.ir

 وب سایت:

http://www.znu.ac.ir/members/karami_esmail/en

 

 

کارشناسان گروه همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه

 سیده مهتاب قصابی

 تلفن: 02433052790

 ایمیل:pajuhaneh@znu.ac.ir

 

 سهیلا مزین

 تلفن: 02433052546

 ایمیل:  International@znu.ac.ir

 

 سمیه نورآذر

 تلفن: 02433052790

 ایمیل:  International@znu.ac.ir

بازدید امروز: 2