خانه :: اساتید :: اخبار
کارگاه ظرفیت سازی
کارگاه ظرفیت سازی همکاری های علمی بین المللی ویژه استادان دانشگاه زنجان  (7-9-1396) ادامه خبر
همکاری های علمی بین المللی با دانشگاه های فرانسه
همکاری های علمی بین المللی با دانشگاه های فرانسه (24-8-1396) ادامه خبر
بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
امضای توافق نامه با دانشگاه علاء الدین کیقباد ترکیه
امضای توافق نامه با دانشگاه علاء الدین کیقباد ترکیهتفاهم نامه میان دانشگاه زنجان و دانشگاه علاء الدین کی قباد ترکیه

بر پایه این تفاهم نامه 8 مورد همکاری علمی و اجرایی مورد توجه و امضا قرار گرفت که شامل موارد زیر می باشد:
1-  ایجاد شرایطی برای ایجاد همکاری و ارتباط های متعارف بین طرفین در مورد فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی در بستر برنامه های آنها
2-  تبادل دانشگاهی دانشجو و استاد
3-  طرح های پژوهشی مشترک: هر دو طرف برای اجرای طرح مشترک پژوهشی اقدام خواهند نمود
4-  برگزاری و شرکت در برنامه های علمی و فرهنگی از سوی هر دو طرف توافق نامه شامل: سمینار، کنفرانس، کنگره، کارگاه، نمایشگاه و ...
5-  راهنمایی مشترک پایان نامه های دکترا: تسهیل و تشویق پایان نامه های دکترای مشترک
6-  تاسیس رشته های تحصیلی با مدرک مشترک یا مدرک دوگانه
7-  تامین مالی برنامه ها و توجه به شرایط قانونی: پیش از هرگونه فعالیت همکاری، همه ی جزئیات باید به توافق دو طرف برسد.
این همکاری به مدت سه سال اعتبار دارد و در آینده قابل تمدید است.


ارسال شده در مورخه: 25-6-1396