خانه :: اساتید :: اخبار
امضای توافق نامه با دانشگاه علاء الدین کیقباد ترکیه
امضای توافق نامه با دانشگاه علاء الدین کیقباد ترکیه (25-6-1396) ادامه خبر
امضای توافق نامه با دانشگاه رم 3 ایتالیا
امضای توافق نامه با دانشگاه رم 3 ایتالیا (21-6-1396) ادامه خبر
دوره پژوهشی توسط گروه زیست شناسی
برگزاری دوره پژوهشی Current methods on Scorpion systematic and new methods on animal biosystematics (30-5-1396) ادامه خبر
امضای توافق نامه با دانشگاه علاء الدین کیقباد ترکیه
امضای توافق نامه با دانشگاه علاء الدین کیقباد ترکیهتفاهم نامه میان دانشگاه زنجان و دانشگاه علاء الدین کی قباد ترکیه

بر پایه این تفاهم نامه 8 مورد همکاری علمی و اجرایی مورد توجه و امضا قرار گرفت که شامل موارد زیر می باشد:
1-  ایجاد شرایطی برای ایجاد همکاری و ارتباط های متعارف بین طرفین در مورد فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی در بستر برنامه های آنها
2-  تبادل دانشگاهی دانشجو و استاد
3-  طرح های پژوهشی مشترک: هر دو طرف برای اجرای طرح مشترک پژوهشی اقدام خواهند نمود
4-  برگزاری و شرکت در برنامه های علمی و فرهنگی از سوی هر دو طرف توافق نامه شامل: سمینار، کنفرانس، کنگره، کارگاه، نمایشگاه و ...
5-  راهنمایی مشترک پایان نامه های دکترا: تسهیل و تشویق پایان نامه های دکترای مشترک
6-  تاسیس رشته های تحصیلی با مدرک مشترک یا مدرک دوگانه
7-  تامین مالی برنامه ها و توجه به شرایط قانونی: پیش از هرگونه فعالیت همکاری، همه ی جزئیات باید به توافق دو طرف برسد.
این همکاری به مدت سه سال اعتبار دارد و در آینده قابل تمدید است.


ارسال شده در مورخه: 25-6-1396