خانه :: اساتید :: اخبار
همکاری های علمی بین المللی با دانشگاه های فرانسه
همکاری های علمی بین المللی با دانشگاه های فرانسه (24-8-1396) ادامه خبر
رونمایی از مجموعه مقالات پژوهش های بین المللی مراغه
رونمایی از مجموعه مقالات پژوهش های بین المللی مراغه با همکاری استاد گروه زمین شناسی (9-8-1396) ادامه خبر
امضای توافق نامه با دانشگاه علاء الدین کیقباد ترکیه
امضای توافق نامه با دانشگاه علاء الدین کیقباد ترکیه (25-6-1396) ادامه خبر
نشستی با نمایندگان اتحادیه اروپا در وزارت علوم
نشستی با نمایندگان اتحادیه اروپا در وزارت علومدر تاریخ 13-12 تیر ماه نشستی با نمایندگان اتحادیه اروپا در وزارت علوم تشکیل گردید و نکاتی در مورد همکاری پژوهشگران دانشگاه های کشور با متخصصان اروپایی مطرح شد که مفاد سخنرانی های کلیدی در وب سایت زیر قابل دسترسی است.

https://www.msrt.ir/en/news/32348/the-two-day-iran-eu-event-on-science-research-and-innovation-documents


ارسال شده در مورخه: 1-6-1396