خانه :: اساتید :: اخبار
پژوهش بین المللی دیرینه شناسی
پروژه پژوهش بین المللی دیرینه شناسی بین استاد دانشگاه زنجان و استادان دانشگاه هلسینکی  (3-7-1397) ادامه خبر
بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
قرارداد پژوهشی مشترک بین المللی
امضا قرارداد پژوهشی مشترک بین دانشگاه زنجان و دانشگاه صنعتی کوشیتس اسلواکیدر جریان سفر دو نفر از زمین شناسان دانشکده برگ (F BERG) دانشگاه صنعتی کوشیتس  (TUKE) کشور اسلواکی به دانشگاه زنجان، قرارداد پژوهشی بین المللی مشترکی (International Collaborative Research Agreement) به منظور انجام مطالعه رسوبات قرمز قاره ای ژوراسیک ایران در منطقه شمال کرمان به امضا رسید. در راستای انجام این قرارداد که به امضای معاون پژوهشی دانشگاه زنجان و رئیس دانشکده برگ، معاونین امور بین الملل این دو موسسه و مجریان این طرح پژوهشی رسید، در فاز اول (2018) مبلغ 4000 یورو از جانب دانشکده برگ برای انجام پژوهش های صحرایی در ایران اختصاص یافته است. این بودجه از منابع خارجی این دانشکده که از طریق ارتباط با صنعت بدست آمده تامین گردیده است. در فاز اول این پژوهش زمین شناسان اسلواک شامل پروفسور یورای یانوچکو (Juraj Janocko) و دکتر مارتا پریکوپووا (Marta Prekopova) و گروهی از دانشگاه زنجان به سرپرستی دکتر مجید میرزایی عطاآبادی به مدت 10 روز برداشت ها و مطالعات صحرایی این پروژه را در منطقه شمال کرمان انجام دادند


ارسال شده در مورخه: 18-02-1397