خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
کارگاه آموزشی- پژوهشی بین المللی
کارگاه تکنیک های کاریولوژیک در سیستماتیک جانوری با حضور اساتید بین المللیکارگاه آموزشی - پژوهشی بین المللی

در بیوسیستماتیک جانوری، تشخیص تاکسون ها در حد شاخه، رده، راسته، خانواده وجنس به راحتی با مطالعات مورفولوژیکی، مورفومتری و بیومتری امکان پذیراست. اما درتشخیص تاکسون های گونه و زیرگونه، این نوع مطالعات نتنها کافی نیستند، بلکه در برخی موارد موجب اشتباه و تشخیص نادرست نیز می شوند. برای تشخیص درست تاکسون های گونه و زیرگونه درچند دهه اخیر مطالعات کروموزومی و مولکولی در بیوسیستماتیک جانوری در جهان آغاز شده و به این تشخیص ها، قطعیت داده است. در گروه زیست شناسی نیز مطالعات کایولوژیکی و تهیه ایدئوگرام از پلاک های کاریوتیپ چند سالی است آغاز شده و به دانشجویان کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری آموزش داده می شود.در این راستا، گروه زیست شناسی دانشکده علوم با همکاری و هماهنگی حوزه مدیریت ارجمند روابط بین الملل دانشگاه، برای تکمیل این نوع مطالعات ،دو نفر از اساتید مجرب در این خصوص را، از دانشگاه های کشور ترکیه دعوت نموده است تا جدیدترین روش ها و تکنیک های کایولوژیکی را به دانشجویان آموزش دهند.           

گزارش :

عطف به صورت جلسات گروه زیست شناسی (28/9/97 به شماره 44936 گ-ز) ودانشکده علوم (4/10/97 به شماره 44989 /د.ع) وموافقت مدیریت همکاری های علمی بین المللی، دوره پژوهشی، با عنوان "بررسی سیتوژنتیکی بی مهره گان ومهره داران (تهیه کاریوتیپ) " برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته بیوسیستماتیک جانوری، بوسیله یکی ازاساتید دانشگاه های کشور ترکیه به نام دکترارسن آیدین یاغمور(Prof.Dr.Ersen Aydın Yağmur) ازدانشگاه ازمیرودکترنورسل آشان بایدمیر، درتاریخ 9/4/98 لغایت 16/4/98 بصورت آزمایشگاهی و فیلدی برای دانشجویان (13نفر) با موفقیت انجام گردید. دراجرای این دوره استاد مدعو ارجمند با متد و تکنیک های بروز کاریولوژیکی، کاریوتیپ انواع بی مهره گان روی نمونه های زنده موجود درآزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری رابه دانشجویان آموزش داده و کاریوتیپ آن ها را به دانشجویان نشان دادند. در مطالعات فیلدی، با گرفتن مجوز از مدیریت حراست دانشگاه درتاریخ 98/4/12 شب هنگام از ساعت 22 تا 2 بامداد 98/4/13 با استفاده از چراغ ماورای بنفش (UV) و دستگاه اسپیراتور(Spirator) از محوطه دانشگاه نمونه های زنده (انواع عقرب، رتیل، عنکبوت و دیگر بی مهره گان) صید و گردآوری گردید. برای ادامه مطالعات فیلدی به مدت یک روز، با بلند کردن سنگ ها، مشاهده ترک تنه درختان، سوراخ دیوارهای خشتی و زیر بوته های گیاهان و برگ های خزان شده درختان با پنس و دستگاه اسپیراتور از حومه زنجان، نمونه جمع آوری گردید. با توجه به اینکه بیشتر دانشجویان پایان نامه خود را روی کاریولوژی فون عقرب های ایران کار می کنند، جهت جمع آوری چند گونه ازعقرب ها که تایپ لوکالی آنها کاشان معرفی شده است، به مدت دو روز از تاریخ 14 تا 15 تیرماه به کاشان رفتیم و از کویر مرنجاب کاشان تعدادی نمونه زنده جمع آوری و به آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری منتقل نمودیم که درنتیجه گیری و بحث پایان نامه ها مورد مقایسه قرار گیرند.                                                                                                  


ارسال شده در مورخه: 02-04-1398