خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
دانشگاه زنجان میان دانشگاه های جوان دنیا
دانشگاه زنجان رتبه 7 در ایران و رتبه 300-251 در میان دانشگاه های جوان دنیا را کسب کرددانشگاه زنجان با رتبه ۲۵۱-۳۰۰ در بین دانشگاههای جوان دنیا قرار گرفت.

براساس رتبه بندی تایمز، ۱۳ دانشگاه از ایران در بین برترین دانشگاه‌های جوان دنیا با سابقه کمتر از ۵۰ سال در سال 2019 قرار گرفتند. دانشگاه زنجان به همراه دانشگاه گیلان و شهید مدنی در در رده امتیاز ۲۵۱ تا ۳۰۰ رتبه بندی شدند‌


دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رده ۶۶
دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۱۰۱-۱۵۰
دانشگاه کاشان در رده ۱۰۱-۱۵۰
دانشگاه صنعتی شیراز در رده ۱۵۱-۲۰۰
دانشگاه علوم پزشکی ایران در رده ۲۰۱-۲۵۰
دانشگاه مازندران در رده ۲۰۱-۲۵۰
دانشگاه زنجان در رده ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در رده ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه گیلان در رده ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه بیرجند در رده ۳۰۱+
دانشگاه شهید باهنر کرمان در رده ۳۰۱+
دانشگاه صنعتی شاهرود در رده ۳۰۱+
دانشگاه یزد در رده ۳۰۱+


پژوهش، استنادات، آموزش، ارتباط با جامعه و فعالیت های بین المللی شاخص های اصلی این رتبه بندی به شمار می روند.


ارسال شده در مورخه: 10-04-1398