خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
تفاهم نامه میان سه دانشگاه
تفاهم نامه همکاری های علمی بین المللی میان دانشگاه زنجان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه تحصیلات تکمیلیتفاهم نامه همکاری های علمی بین المللی میان دانشگاه زنجان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی

در راستای هم افزایی و هماهنگی فعالیت های علمی بین المللی، در نشستی با حضور روسا و مدیران همکاری های علمی بین المللی سه دانشگاه استان زنجان، تفاهم نامه همکاری های علمی بین المللی مشترک توسط روسای آنها روز سه شنبه 1 مرداد 1398 امضا گردید. به موجب این تفاهم نامه سه جانبه، دانشگاه زنجان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان و دانشگاه علوم پزشکی زنجان همکاری های علمی بین المللی خود را در زمینه برگزاری رویدادهای بین المللی، پژوهش های بین المللی، نمایشگاه ها، مدارس تابستانه و دیگر کنش های آموزشی و پژوهشی بین المللی مشترک گسترش می دهند.


ارسال شده در مورخه: 09-05-1398