خانه :: اساتید :: اخبار
همکاری های علمی بین المللی با دانشگاه های فرانسه
همکاری های علمی بین المللی با دانشگاه های فرانسه (24-8-1396) ادامه خبر
رونمایی از مجموعه مقالات پژوهش های بین المللی مراغه
رونمایی از مجموعه مقالات پژوهش های بین المللی مراغه با همکاری استاد گروه زمین شناسی (9-8-1396) ادامه خبر
امضای توافق نامه با دانشگاه علاء الدین کیقباد ترکیه
امضای توافق نامه با دانشگاه علاء الدین کیقباد ترکیه (25-6-1396) ادامه خبر
بروزرسانی: 22-6-1396
کارشناسان

-

کارشناس همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

مهتاب قصابی
کارشناس ارشد

پست الکترونيکی
pajuhaneh@znu.ac.ir      mahtab.ghassabi@znu.ac.ir
تلفن
    33052790 (24)98+
 

کارشناس همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

سهیلا مزین
کارشناس ارشد

پست الکترونيکی
s.mozayan@znu.ac.ir      International@znu.ac.ir
تلفن
    33052546 (24)98+
 

 

بازدید امروز: 3