خانه :: اساتید :: اخبار
کارگاه بین المللی
کارگاه بین المللی در زمینه صنایع غذایی (7-11-1397) ادامه خبر
رتبه دانشگاه زنجان در GreenMetric
کسب رتبه 50 ام در رتبه بندی GreenMetric توسط دانشگاه زنجان در میان 719 دانشگاه جهان و مقام نخست در ایران (5-10-1397) ادامه خبر
امضای تفاهم نامه با دانشگاه های عراق
امضای سه تفاهم نامه با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور عراق (5-10-1397) ادامه خبر
بروزرسانی: 22-6-1396
کارشناسان

-

کارشناس همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

مهتاب قصابی
کارشناس ارشد

پست الکترونيکی
pajuhaneh@znu.ac.ir      mahtab.ghassabi@znu.ac.ir
تلفن
    33052790 (24)98+
 

کارشناس همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

سهیلا مزین
کارشناس ارشد

پست الکترونيکی
s.mozayan@znu.ac.ir      International@znu.ac.ir
تلفن
    33052546 (24)98+
 

 

بازدید امروز: 2