خانه :: اساتید :: اخبار
نشست توسعه پایدار
جنگلداری مشارکتی و معیشت پایدار روستایی (18-12-1397) ادامه خبر
درخت کاری
کاشت درخت در دانشگاه زنجان به مناسبت روز درختکاری (13-12-1397) ادامه خبر
رتبه دانشگاه زنجان در GreenMetric
کسب رتبه 50 ام در رتبه بندی GreenMetric توسط دانشگاه زنجان در میان 719 دانشگاه جهان و مقام نخست در ایران (5-10-1397) ادامه خبر