خانه :: اساتید :: اخبار

اخبار و اطلاعیه ها

تعریف اکانت اینترنت و شبکه دانشجویان ورودی بهمن سال ۹۶

اکانت اینترنت و شبکه دانشجویان ورودی بهمن سال ۹۶ تعریف شد.  (25-11-1396)

مرکز آپا دانشگاه زنجان برگزار کرد:

دوره امنیت عمومی ویژه کارکنان و کارمندان - چهارشنبه مورخ 13/10/96  (18-10-1396)

قطعی سیستم بیسیم دانشگاه

تا اطلاع ثانوی  (5-9-1396)

[ آرشیو ماهامه اخبار و اطلاعیه ها ]

راهنما